vts336

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE - PRVI (JUNSKI) KONKURSNI ROK

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS 404 STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

(prvi konkursni rok)

 

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj 2018/19 godini na osnovne i specijalističke strukovne studije može se upisati ukupno 404 studenta od kojih:

  • 160 studenata osnovnih strukovnih studija čije se obrazovanje finansira iz budžeta + 6 studenata prema programu afirmativnih mera čije se obrazovanje finansira iz budžeta
  • 174 samofinasirajućih studenata na osnovnih strukovnim studijama
  • 64 samofinasirajućih studenata na specijalističkim strukovnim studijama

 

na studijske programe:

 

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

(30 studenata budžet; 10 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

(20 studenata budžet; 10 studenata - samofinansiranje)

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

(65 studenata budžet; 85 studenata - samofinansiranje)

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

(25 studenata budžet; 35 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA

(20 studenata budžet; 40 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA

(32 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA

(16 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA

(16 studenata - samofinansiranje)

 


Prijava na konkurs: 19, 20, 21, 22 i 25.06.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).


Prijemni ispit:TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja). Polaganje će se obaviti u UTORAK, 26.06.2018. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.


Upis: od 02.07.2018. godine do 06.07.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).


Uslov za konkurisanje: završena srednja škola.


ŠKOLARINA za samofinansirajuće student osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, za strane studente i studije uz rad 50.000,00 dinara, a za specijalističke studije 80.000,00 dinara.


Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.


Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

 

Ceo tekst konkursa sa svim relevantnim informacijama možete pogledati ovde.