vts336

Naši studenti u Subotici

Studenti studijskog programa Prehrambena i hemijska tehnologija (modul Prehrambena tehnologija) posetili su fabriku čokolada, bombona i peciva "Pionir", Subotica, a potom i fabriku hleba i testenina "Fidelinka", Subotica.