vts336

Poseta Livnici Kikinda


Studenti Mašinskog odseka organizovano su 22.01.2010. godine posetili privredno društvo LIVNICA KIKINDA u Kikindi. Ova poseta izvodi se svake školske godine u okviru predmeta TRANSPORTNI SISTEMI.