vts336

Kreativna radionica

Promocija Kreativne radionice održana je 08.12.2009. godine. Ovako su tekle pripreme.