vts336

Specijalisti - Prva dodela diploma

 

Slike sa prve dodele diploma svršenim studentima specijalistilkih studija tehnologije i mašinstva koja se održala 27.04.2011. godine u amfiteatru naše Škole.

 

spec_dodela_diploma_small_27042011_001 spec_dodela_diploma_small_27042011_002 spec_dodela_diploma_small_27042011_003 spec_dodela_diploma_small_27042011_004
spec_dodela_diploma_small_27042011_005 spec_dodela_diploma_small_27042011_006 spec_dodela_diploma_small_27042011_007 spec_dodela_diploma_small_27042011_008
spec_dodela_diploma_small_27042011_009 spec_dodela_diploma_small_27042011_010 spec_dodela_diploma_small_27042011_011 spec_dodela_diploma_small_27042011_012
spec_dodela_diploma_small_27042011_013 spec_dodela_diploma_small_27042011_014

spec_dodela_diploma_small_27042011_015

spec_dodela_diploma_small_27042011_016
spec_dodela_diploma_small_27042011_017