vts336

Naši studenti u Rumuniji

 

Slike sa posete naših studenata i profesora Univerzitetu u Rešicama iz Rumunije u periodu od 25. do 28. septembra 2011. godine.

 

rumunija_resice_sep2011_small_001 rumunija_resice_sep2011_small_002 rumunija_resice_sep2011_small_003 rumunija_resice_sep2011_small_004
rumunija_resice_sep2011_small_005 rumunija_resice_sep2011_small_006 rumunija_resice_sep2011_small_007 rumunija_resice_sep2011_small_008
rumunija_resice_sep2011_small_009 rumunija_resice_sep2011_small_010 rumunija_resice_sep2011_small_011 rumunija_resice_sep2011_small_012
rumunija_resice_sep2011_small_013 rumunija_resice_sep2011_small_014 rumunija_resice_sep2011_small_015 rumunija_resice_sep2011_small_016
rumunija_resice_sep2011_small_017 rumunija_resice_sep2011_small_018 rumunija_resice_sep2011_small_019 rumunija_resice_sep2011_small_020
rumunija_resice_sep2011_small_021 rumunija_resice_sep2011_small_022 rumunija_resice_sep2011_small_023 rumunija_resice_sep2011_small_024
rumunija_resice_sep2011_small_025 rumunija_resice_sep2011_small_026 rumunija_resice_sep2011_small_027 rumunija_resice_sep2011_small_028
rumunija_resice_sep2011_small_029 rumunija_resice_sep2011_small_030 rumunija_resice_sep2011_small_031 rumunija_resice_sep2011_small_032
rumunija_resice_sep2011_small_033 rumunija_resice_sep2011_small_034 rumunija_resice_sep2011_small_035 rumunija_resice_sep2011_small_036
rumunija_resice_sep2011_small_037 rumunija_resice_sep2011_small_038 rumunija_resice_sep2011_small_039