vts336

Žepinić dr Cvijan

 

  zepinic-cvijan    Ime i prezime: Dr Cvijan Žepinić
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Zvanje: Profesor strukovnih studija

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i
od kada:
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, 1996.

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Mašinstvo, teorija konstrukcija
Akademska karijera od 1976. godine: asistent, docent (Univerzitet u Tuzli,
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,Tehnički fakultet
„Mihajlo Pupin“ Zrenjanin), vanredni profesor (Univerzitet u Srpkom Sarajevu)
i profesor strukovnih studija (Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin)

 

  Godina  Institucija  Oblast 
Izbor u zvanje 1996. Viša tehnička škola Zrenjanin Mašinstvo
Doktorat  1988.

Tehnički fakultet Rijeka, Sveučilište
u Rijeci,stekao zvanjedoktor tehničkih
nauka iz oblasti mašinstva

Mašinstvo
Specijalizacija       
Magistratura  1982. Fakultet strojarstva i brodogradnje,
Sveučilište u Zagrebu, stekao zvanje
megistar tehničkig nauka iz oblasti
mašinstva, iz područja teorije
konstrukcija
Mašinstvo - teorija
konstrukcija
Diploma  1973. Fakultet industrijske pedagogije,
Sveučilište u Rijeci, stekao zvanje
profesora mehanike i mašinskih
elemenata
 

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini
  Naziv predmeta Vrsta studija
1.  Mehanika I i II Osnovne strukovne studije 
2.  Mašinski elementi 1 i 2 Osnovne strukovne studije

 

Reprezentativne reference

  1. Žepinić C., Muftić O., Mogućnosti primene stereofotogrametrije za određivanje geometrijskih veličina zupčanika, IFTOM Svetski simpozijum o zupčanicima i zupčastim prenosnicima, Zbornik radova Vol. C., Kupari, septembar, 1978.
  2. Žepinić C., Tešić M., Stepen delovanja bregastih mehanizama, Zbornik radova Rudarsko-geološkog fakulteta u Tuzli, Tuzla, broj 7, 1977.
  3. Žepinić C., Lazić LJ., External load on labor machine as accidental function, The International Conference Power Transmissions , oktober 1-2 2009, Calkidiki, Greece.
  4. Žepinić, C.,Tešić,M., Kinematička i dinamička analiza mehanizama za kopanje rotornog bagera u uslovima kopanja uglja na površinskim kopovima, IV Jugoslovenski simpozijum IFTOM-a, Univerzitetska istraživanja i primena u industriji, Mostar, novembar 1983.
  5. Žepinić,C., Strukturna kinematička i dinamička analiza mehanizama radne opreme hidrauličnog bagera kašikara, Zbornik radova Rudarsko-geološki fakultet Tuzla, Tuzla broj 14. 1985.
  6. Žepinić,C.,Proloženie metodologiji analitičeskova i eksperimentalnoba opredelenija vnešnej nagruski rotornova eskavatora, Meždunarodnaja konferencija Dinamika gornih mašin «DYNACMACH-89», Šćirsk, Polska, oktobar, 1989.
  7. Žepinić, C., Mehanika – statika, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2008. treće izdanje. Mašinski elementi – zadaci i tablice, Viša tehnološka škola Šabac, 2000.
  8. Žepinić C., Prilog metodologiji analitičkog i eksperimentalnog određivanja vanjskog opterećenja rotornog bagera, TEHNIKA, broj 3 i 4, 1990.
  9. Žepinić,C., Stojanović,L., Pristup identifikaciji dinamike rudarskih mašina, International scientific conference HEAWY MACHINERY HM 96, Mašinski fakultet Kraljevo, Kraljevo, juna 1996.
  10. Žepinić,C., Spoljašnje opterećenje radne mašine kao slučajna funkcija, IRMES-2002, Naučno-stručni skup istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, Jahorina, septembar, 2002.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata    
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste    
Trenutno učešće na projektima Domaći                               Međunarodni                              
Usavršavanja    
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: