vts336

Rajić dr Aleksandar

 

rajic_mr_aleksandar_05062011  Katedra: Katedra za opšte predmete, računarstvo i menadžment
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

 

Ime, srednje ime i prezime: Aleksandar A. Rajić
Akademski/stručni naziv: Magistar tehničkih nauka
Datum i mesto rođenja: 01.09.1970. Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:
Diplomirani inženjer za razvoj-mašinska struka, Tehnički fakultet ,,Mihajlo Pupin'' Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, 1990-1995.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Upravljanje razvojem,  Tehnički fakultet ,,Mihajlo Pupin'' Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, 2003-2006.
Naziv magistarske teze: Razvoj i optimizacija procesa i sistema u preciznom livenju primenom ,,Rapid Tooling'' tehnologije
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije: -
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Informaciono–proizvodne tehnologije, CAD/CAM/CAE tehnologije, Reverzno inženjerstvo, Aditivne proizvodne tehnologije (Rapid Prototyping)
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:

Tehničko crtanje,

Mašinski elementi,

Primena računara,

Stručna praksa,

CAD/CAM sistemi

Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): Center for Numerical Simulation & Digital/Rapid Prototyping. Ugovor br.: MIS-ETC Code 440 nr. 25802/10.12.2010 Romania-Republic of Serbia IPA CBC Programme, Priority Axis 3, Measure 3.3. Period realizacije: decembar 2010.g. - decembar 2011.g. Pozicija: Menadžer projekta
Članstvo u stručnim asocijacijama: -
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet):
  1. Ljevar, A., Rajić A.: Sistemi grafičkog komuniciranja, Deo 1., Nacrtna geometrija, Tehnički fakultet ,,Mihajlo Pupin'', Viša tehnička škola, Zrenjanin, 2004.

 

 

Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
  1. Rajić, A., Manić, M.: Rapid Prototyping tehnologije u preciznom livenju metalnih implantata, Časopis IMK-14 – Istraživanje i razvoj, Godina XVI, Broj (35) 2/2010, Kruševac, 2010.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet):
  1. Rajić, A., Stojadinović, S.: Primena procesa Direct Metal Laser Sintering (DMLS) u preciznom livenju, Naučno/stručni simpozijum: Metalni i nemetalni materijali, MNM – 2008, Zenica, Bosna i Hercegovina, 15-16. maj, 2008.
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
  1. Rajić, A., Stojadinović, S.: Analitičko – hijerarhijski proces u funkciji izbora Rapid Prototyping sistema za precizno livenje, 6. Međunarodna konferencija: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, DQM – 2003, Beograd, 18-19. jun, 2003.
  2. Rajić, A., Erić, S.: Primena metode konačnih elemenata u analizi raspodele napona i deformacija, 7. Međunarodna konferencija: Upravljanje kvalitetom i   pouzdanošću, DQM – 2004, Beograd, 16-17. jun, 2004.
  3. Rajić, A., Erić, S.: Proces trodimenzionalnog štampanja u funkciji izrade topljivih modela u postupku preciznog livenja, 18. Kongres o procesnoj industrijiPROCESING 2004, Beograd, maj, 2004.
  4. Er, S., Rajić, A.: Izbor tipa obrtnog uvodnika pare sa mehaničkim zaptivačem, HIPNEF 2006, 30. Međunarodna konferencija, Vrnjačka Banja, 24-26. maj, 2006.
  5. Rajić, A., Rančić, M., Mirkov, S.: Primena savremenih računarskih tehnologija u nastavnim programima Visoke tehničke škole strukovnih studija, Peti međunarodni simpozijum: Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 19-20. jun, 2009.