vts336

Lazić dr Matilda

 

lazic_dr_matilda_05062011

 Katedra: Katedra za tehnologije

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Matilda Milosav Lazić
Akademski/stručni naziv:

Doktor tehničkih nauka

Izbori u zvanja:

profesor strukovnih studija VTŠSS u Zrenjaninu; naučni saradnik Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
Datum i mesto rođenja: 19.07.1973.
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: dipl.ing.naftno-petrohemijskih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad; 1992.-1999.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Magistar naftno-petrohemijskih tehnologija,  Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad; 2001.-2005. Magistarski rad je dobitnik 3. nagrade na takmičenju za najbolji magistarski rad iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka „Pupinova nagrada Matice Srpske“ 2005. god.
Naziv magistarske teze: Sinteza i primena AlFe - pilarnih glina za katalitičko prečišćavanje otpadnih voda
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: Naučna oblast: hemijsko inženjerstvo-primenjena hemija. Naučna disciplina: Kataliza.  Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad; 2007. god.
Naziv doktorske disertacije: Fizičko-hemijska i katalitička svojstva sistema ''NiO-Al2O3'' u zavisnosti od načina pripremanja.
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Kataliza, katalitičke tehnologije, petrohemijske tehnologije, hemijsko inženjerstvo, primenjena hemija
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu: Kataliza, Tehnologija nafte i gasa, Tehnologija petrohemijskih proizvoda, Tehnologija polimera, Procesna postrojenja, Odabrana poglavlja tehnologije petrohemijskih proizvoda, Odabrana poglavlja tehnologije polimera, Odabrana poglavlja Mašina, aparata i Tehnoloških operacija
Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): U predhodnom ciklusu, projekat „Katalizom do zelene hemije“ kao naučni saradnik Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama:

Srpsko hemijsko društvo podružnica Novi Sad;

Društvo inženjera plastičara i gumaraca-IPGBG, Beograd

Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet):
  1. Ernö Kiss, Goran Bošković, Matilda Lazić, Gizela Lomić, Radmila Marinković-Nedučin: The Morphology of the NiO-Al2O3 Catalyst; Scanning, vol.28 (2006).
  2. E. Kiss, G.C. Bošković, M.M. Lazić, G.A. Lomić and R.P. Marinković-Nedučin: Excess of NiO Loading – Key for Catalyst Activity Decline Prevention; React. Kinet. Catal. Lett., Vol. 88, No2, 309-314 (2006).
  3. E. Kiss, G. Bošković, M. Lazić, G. Lomić, R. Marinković-Nedučin: The Morphology of the NiO-Al2O3  Catalyst; Scanning, Vol.28, 236-241 (2006).
  4. E.E. Kiss, M.M. Lazić and G.C. Bosković: AlFe-Pillared Clay Catalyst for Phenol Oxidation in Aqueous Solution; React. Kinet. Catal.Lett., Vol. 83, No 2, 221-227 (2004).
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet): U pripremi za predmete, na kojima se realizuju časovi na VTŠSS u Zrenjaninu
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
  1. E.E. Kiss, M.M. Lazić and G.C. Bošković: Catalyst component interactions in nickel/alumina catalyst; Acta Periodica Technologica, Volume 38, 61-68 (2007).
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet):
  1. Matilda Lazić: Internacionalna letnja škola o policikličnim aromatičnim ugljovodonicima-PAH, pod rukovodstvom dr M. Spittelera iz Centra za dekontaminaciju zemljišta, Dortmund, Nemačka; u organizaciji Tehnološkog fakulteta, Novi Sad, 2003.
  2. E. Kiss, T. Vulic, G. Boskovic, M. Lazic and K. Lazar: AlFe-Pillared Clay as an Environmental Catalyst; 4th International Conference on the Chemical Societies of the South-East European countries, "ICOSECS 4", Book of abstracts, Vol. II, Symposium B; July 18-21, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2004.
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
  1. Parcijalne specifične površine za vrednovanje interakcija komponenata katalizatora. 46. Savetovanje Srpskog Hemijskog Društva, 21.2.2008. god, u organizaciji SHD i TMF u Beogradu; Posterska prezentacija.