vts336

Nikolin mr Tatjana

 

nikolin_mr_tatjana_05062011

 Katedra: Katedra za tehnologije

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Tatjana, Stevan, Nikolin
Akademski/stručni naziv: Magistar nauka
Datum i mesto rođenja: 30.05.1970.  Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Hemija, PMF Novi Sad, 1989-1996
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Zaštita životne sredine, FTN Novi Sad, 1998-2000.
Naziv magistarske teze: Ispitivanje zauljenosti voda u cilju zaštite životne sredine
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije: -
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Zaštita životne sredine
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu: Analitička, organska i instrumentalna hemija
Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama: -
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet): -
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet): -