vts336

Nađalin dr Vesna

 

nadjalin dr vesna 17102017

 Katedra: Katedra za tehnologije

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

 

Ime, srednje ime i prezime: Vesna, Simo Nađalin
Akademski/stručni naziv: Doktor tehničkih nauka
Datum i mesto rođenja: 19.03.1966. Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Hemijsko-prerađivačko i farmaceutsko inženjerstvo, Tehnološki fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, godina upisa: 1984./85. i godina završetka: 1990.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Tehnološki fakultet u Novom Sadu, Uniiverzitet u Novom Sadu, 1990./91. i 1996.
Naziv magistarske teze: Mogućnost detoksikacije ohratoksina A pomoću nekih mlečnokiselih bakterija
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: Naučna oblast: Tehnološko inženjerstvo; Naučna disciplina: Farmaceutsko inženjerstvo; Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2013. godina
Naziv doktorske disertacije: Ispitivanje ekstrakcije i ekstrakata gajene lavande (Lavandula officinalis L.)
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Tehničko-tehnološke nauke, Farmaceutska tehnologija i biotehnologija
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:

- Tehnologija farmaceutskih proizvoda

- Kozmetički preparati

- Kozmezičke sirovine

- Osnovi farmakologije

- Odabrana poglavlja tehnologije farmaceutskih proizvoda

- Odabrana poglavlja tehnologije kozmetičkih proizvoda

Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama: -
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet):
  1. Marija Škrinjar, J. Lj. Rašić, Vesna Stojičić: Lowering of ochratoxin A in milk by yoghurt bacteria and bifidobacteria, Folia Microbiologica  41, 1, 26-28, 1996.
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet): -
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
  1. Đarmati Z., Jankov R.M., Božo J., Nađalin V., Svrzić G., Bočarov-Stančić A.: Primena rosmanola i srodnih jedinjenja iz žalfije (Salvia officinalis L.) kao prirodnih antioksidanasa i konzervanasa u industriji mesa. Tehnologija mesa, Beograd, 1997. br. 1., str.15-20.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet):
  1. Nađalin V., Božo J., Đarmati Z.: Antimicrobial action of the CO2 extract of sage (Salvia officinalis L.). 1ST Congress of Biologists of Macedonia (with international participation), Ohrid, 1996., abstract p. 105.
  2. Božo J., Bočarov-Stančić A., Nađalin V.: Some experiences in the production and application of bioinsecticide originated fro entomopathogenic strain of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki. 1ST Congress of Biologists of Macedonia (with international participation), Ohrid, 1996., abstract p. 106.
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
  1. Stojičić V., Božo J., Đorđević A., Đarmati Z., Jankov R.: Antimikrobno dejstvo ekstrakta i nekih komponenti iz Salvia officinalis. XXXIV Savetovanje hemičara srpskog hemijskog društva, Beograd, 1992.
  2. Božo J., Bočarov-Stančić A., Nađalin V.: Proizvodnja i primena ekološkog bioinsekticida za zaštitu krompira od krompirove zlatice. Savetovanje »Ekotehnologija u prehrambenoj industriji i biotehnologiji«, V.Banja, 1995. Zbornik radova.