vts336

Deretić mr Olga

 

deretic_mr_olga_05062011

 Katedra: Katedra za opšte predmete, računarstvo i menadžment

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Olga Milutin Deretić
Akademski/stručni naziv: Magistar nauka
Datum i mesto rođenja: 22.05.1962. Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:

Engleski jezik i književnost

Francuski jezik i književnost

Filološki fakultet

Univerzitet u Beogradu (1981-1986,1992)
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Univerzitet u Beogradu (2006-2009)
Naziv magistarske teze: Obrazovni sistem Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i njegove implikacije na sistem obrazovanja Republike Srbije
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije: -
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Upravljanje i organizacija sistema obrazovanja
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:

Engleski jezik

Engleski jezik 1

Engleski jezik 2

Poslovni engleski jezik
Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): Welders Training and Certification in Banat, EU funds RSEDP 2
Članstvo u stručnim asocijacijama: ELTA Serbia
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet): -
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet): -