vts336

Sekulić mr Tanja

 

sekulic_mr_tanja_05062011

 Katedra: Katedra za opšte predmete, računarstvo i menadžment

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Tanja Marko Sekulić
Akademski/stručni naziv: Magistar tehničkih nauka/predavač strukovnih studija
Datum i mesto rođenja: 24. 09. 1973. Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Diplomirani matematičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 1992.-1999.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Magistar tehničkih nauka, naučna oblast Informatika, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, 1999.-2005.
Naziv magistarske teze: Norme komparatora u fazi relacionim bazama podataka
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije: -
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Metodika nastave matematike, Informatika
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:

Matematika1

Matematika2

Tehnike programiranja

Internet tehnologije

Web dizajn

Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama: Društvo matematičara Srbije
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet):
  1. Savo Ćebić, Tanja Radović, Sofija Ćebić: Математiка – Zbirka zadataka za polaganje klasifikacionog ispita sa elementima teorije, primerima i rešenjima; Viša tehnička škola Zrenjanin, 2001.
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
  1. Sekulić, T., Hotomski, P., Influence of norms on the results of query for information retrieval mechanisms based on thesaurus, FACTA UNIVERSITATIS (NIŠ), Ser. Math. Inform. , Vol. 22,  No 2, pp. 189-199, 2007.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet):
  1. Sekulić, T., Hotomski, P., Influence of norms on the results of query in fuzzy relational databases, IMS 2006., 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems „Agents and Virtual Worlds“, Sakarya, Turkey, May 29-31, 2006.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet):
  1. Sekulić, T., Takači, Đ., Primena matematičkog modelovanja u univerzitetskoj nastavi matematike, Prezentovano na Međunarodnoj konferenciji o nastavi i učenju matematike (MKNAMA), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet, Departman za matematiku, Novi Sad, 2009.
  2. Sekulić, T., Takači, Đ., Izvod funkcije kao matematički model, Prezentovano na Međunarodnoj konferenciji o nastavi i učenju matematike (MKNAMA), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet, Departman za matematiku, Novi Sad, 2010.
  3. Sekulić, T., Takači, Đ., GeoGebra i matematičko modelovanje u nastavi matematike, Prezentovano na Međunarodnoj konferenciji o GeoGebri za jugoistočnu Evropu, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet, Departman za matematiku, Novi Sad, 2011.
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet): -