vts336

Mulić spec. Veselin

 

mulic_spec_veselin_05062011

 Katedra: Katedra za mašinstvo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Veselin S Mulić
Akademski/stručni naziv: specijalista/predavač
Datum i mesto rođenja: 07.08.1955 Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: automatsko upravljanje, mašinski fakultet, univerzitet u Beogradu, 1974-1982.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:
 1. automatsko upravljanje, tehnološki fakultet, univerziteta u Beogradu, 1984, 
 2. automtsko upravljanje, mašinski fakultet, univerzitet u Beogradu, 2003,
Naziv magistarske teze: -
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije: -
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): dinamika objekata i procesa
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:

-klipne i turbomašine

-motori i vozila

-hidraulika i pneumatika

-stručna praksa

Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva):
 1. projekta broj ee263001a tehnologija i oprema mobilnog briketiranje trske u briket
 2. projekat tr-15024 razvoj familije autobusa sa hibridnim pogonom tr-15024
Angažovanje na projektima (do dva):
 1. salašarske vetrenjače u okolini reke Tise na lokacijama Mužlja, Elemir, Kumane
 2. radno vozilo plovilo za briketiranje trske u ogrevni briket na reci Begej od Rumunske granice do Perleza
Članstvo u stručnim asocijacijama:

-DIVK-društvo za integritet i vek konstrukcija

-SMEITS-savez mašinskih inženjera i tehničara srbije

-PTEP-procesna tehnika i energetika u poljoprivredi

-JUMTO-udruženje za motore i traktore

Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve):
 1. DEBELJKOVIĆ, D.LJ., MULIĆ, V.S., "DINAMIKA PARNIH KOTLOVA", ĆIGOJA ŠTAMPA, BEOGRAD, 2001. 
 2. DEBELJKOVIĆ, D.LJ., MULIĆ V.S., STOILJKOVIĆ, T.D, SIMEUNOVIĆ, G.V., SIĆOVIĆ, A.M.: "MATEMATIČKI MODELI OBJEKATA I PROCESA U SISTEMIMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA IV", UNIVERZITET U BEOGRADU, MAŠINSKI FAKULTET BEOGRAD, BEOGRAD. 2008.
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet):
 1. ŽEPINIĆ, C., RANČIĆ, M., MULIĆ, V.S., "RAZVOJ MOTORNOG VOZILA BRIKETIRKE", DEMI 2003, BANJA LUKA, MAJ 2003,589-594
 2. MULIĆ V.S., JANJIĆ G., BALINT I.B., "ADAPTERI VOZILA ZA BRIKETIRANJE TRSKE", ENEKO 2005, BUDVA, 2005,181-187
 3. MULIĆ V.S., JANJIĆ G., BALINT I.B., "AGREGATIRANO VOZILO ZA PODVODNO KOŠENJE TRSKE", ENEKO 2007. BUDVA, 2007.
Monografije nacionalnog značaja (do pet):
 1. DEBELJKOVIĆ, D.LJ., MULIĆ, V.S., SIMEUNOVIĆ, G.V., "DINAMIKA RAZMENJIVAČA TOPLOTE 1", ČIGOJA ŠTAMPA, BEOGRAD, 2002. 
 2. DEBELJKOVIĆ, D.LJ., MULIĆ, V.S., SIMEUNOVIĆ, G.V.: "DINAMIKA PROCESA SA RASPODELJENIM PARAMETRIMA – DINAMIKA PREGREJAČA PARE", ČIGOJA ŠTAMPA, BEOGRAD, 2005.
 3. DEBELJKOVIĆ, D.LJ., SIĆOVIĆ, A.M., MULIĆ, V.S., SIMEUNOVIĆ, G.V.: "DINAMIKA PROCESA SA RASPODELJENIM PARAMETRIMA – DINAMIKA KOTLOVSKIH ISPARIVAČA", UNIVERZITET U BEOGRADU, MAŠINSKI FAKULTET BEOGRAD, BEOGRAD. 2006.
 4. DEBELJKOVIĆ, D.LJ., SIĆOVIĆ, A.M., SIMEUNOVIĆ, G.V., MULIĆ, V.S.: "DINAMIKA PROCESA SA RASPODELJENIM PARAMETRIMA – DINAMIKA ZAGREJAČA VODE, LOŽIŠNIH PROSTORA I POMOĆNE OPREME", UNIVERZITET U BEOGRADU, MAŠINSKI FAKULTET BEOGRAD, BEOGRAD. 2007.
 5. DEBELJKOVIĆ, D.LJ., MULIĆ, V.S., SIĆOVIĆ, A.M., SIMEUNOVIĆ, G.V.: "DINAMIKA PARNIH KOTLOVA II ", UNIVERZITET U BEOGRADU, MAŠINSKI FAKULTET BEOGRAD, BEOGRAD. 2007.
Udžbenici (do pet):
 1. DEBELJKOVIĆ, D.LJ.,SIMEUNOVIĆ, G.V., MULIĆ, V.S.: "MATEMATIČKI MODELI OBJEKATA I PROCESA U SISTEMIMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA", UNIVERZITET U BEOGRADU, MAŠINSKI FAKULTET BEOGRAD, BEOGRAD. 2006.
 2. DEBELJKOVIĆ, D.LJ., MULIĆ, V.S.: "SAVREMENA TEORIJA VIŠESTRUKO PRENOSNIH KONTINUALNIH LINEARNIH SISTEMA", ČIGOJA ŠTAMPA, BEOGRAD, IZLAZI IZ ŠTAMPE U MAJU 2003.
 3. DEBELJKOVIĆ, D.LJ., MULIĆ, V.S., "SINTEZA LINEARMH SISTEMA – KLASIČAN I MODERAN  PRISTUP", ČIGOJA ŠTAMPA, BEOGRAD, 2002.
 4. MULIĆ, S.V.: “PRAKTIKUM IZ MOTORA I VOZILA“, VTŠSSZR, ZRENJANIN 2010.
 5. MULIĆ, S.V.: “PRAKTIKUM IZ HIDRAULIKE I PNEUMATIKE “, VTŠSSZR, ZRENJANIN 2010.
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
 1. MULIĆ, V.S., "IZBOR KOMPRESORA ZA HLAĐENJE PLC-OM²",  PROCESNA TEHNIKA, (3,4) 1997, 296-298.
 2. RACKOV, S., MULIĆ, V.S., TUL, R., "DINAMIKA DUBINSKE KLIPNE NAFTNE PUMPE KAO NEUPRAVLJANOG OBJEKTA", ZBOMIK RADOVA HIPNEF 2002, VMJAČKA BANJA, OKTOBAR 2002,137-142.
 3. PREKAJSKI, G., MULIĆ, V.S., CVEJIĆ, J., "NAPOJNA PUMPA, UPRAVLJAČKI ORGAN KOTLA ZA BRZU PROIZVODNJU PARE", ZBORNIK RADOVA HIPNEF 2002, VRNJAČKA BANJA, OKTOBAR 2002, 417-422.
 4. MULIĆ V.S., JERKOV T., "ADAPTIVNO PUMPNO UPRAVLJANJE SOLARNIM POSTROJENJEM FARMI", KGH 2004. ZLATAR, 2005, 56-58
 5. MULIĆ V.S., JANJIĆ S.G., BALINT I.B., "ADAPTIVNO PUMPNO UPRAVLJANJE BRIKETIRANJEM ORGANSKE PRAŠINE", PROCESING 2006, BEOGRAD, 2006.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
 1. MULIĆ V.S., JANJIĆ G., BALINT I.B., "RADNO VOZILO ZA BRIKETIRANJE TRSKE", KGH VP 2006, BAČKA PALANKA, 2007,58-60
 2. MULIĆ V.S., JANJIĆ G., BALINT I.B., "AGREGATIRANO VOZILO ZA PODVODNO KOŠENJE TRSKE", ENEKO 2007. BUDVA, 2007._____
 3. MULIĆ V.S., JANJIĆ G., BALINT I.B., "ADAPTERI VOZILA ZA BRIKETIRANJE TRSKE", ENEKO 2005, BUDVA, 2005,181-187
 4. MULIĆ V.S., JANJIĆ G., BALINT I.B., "MATEMATIČKI MODEL MOTORA SUS RADNOG VOZILA ZA BRIKETIRANJE TRSKE", HIPNEF 2006, VRNJAČKA BANJA, 2006, 413-420.
 5. MULIĆ V.S., RANČIĆ M., JAŠIN D., ŽIVKOVIĆ D., "ADAPTIVNO UPRAVLJANJE RADNIM VOZILOM  ZA BRIKETIRANJE BIOMASE", HIPNEF 2004, VMJAČKA BANJA, 2004, 449-454.