vts336

Milekić Dragana

 

 Katedra:Katedra za opšte predmete, računarstvo i menadžment

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Dragana, Marko Milekić
Akademski/stručni naziv: Diplomirani matematičar
Datum i mesto rođenja: 12.06.1965, Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Numerička matematika, kibernetika i optimizacija, Prirodno-Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1983 – 1988 god
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: -
Naziv magistarske teze: -
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije: -
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Matematika, informatika
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu: Računari, Matematika, Matematika1, Matematika2, Odabrana poglavlja iz matetmatike
Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva):
  1. Center for Numerical Simulation & Digital/Rapid Prototyping. Ugovor br.: MIS-ETC Code 440 nr. 25802/10.12.2010 Romania-Republic of Serbia IPA CBC Programme, Priority Axis 3, Measure 3.3. Period realizacije: decembar 2010.g. -  decembar 2011.g.
Članstvo u stručnim asocijacijama: član JISA (Jedinstveni informatički savez Srbije) od 2005 godine.
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet):
  1. Milekić D., Internet i SVET – Festival Obrazovanja odraslih,  2003.
  2. Milekić D., Internet i mi – Festival Obrazovanja odraslih,  2003.
Udžbenici (do pet):
  1. Milekić D.; Računari, VTŠSS, Zrenjanin , 2010
  2. Latinović B., Dejić M., Kosovac-Kmezić V., Milekić D.; Zadaci iz matematike, Viša tehnička škola, Zrenjanin, 1997
  3. Milekić D.; Početni kurs MS-DOS; Viša tehnička škola, Zrenjanin, 1996
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
  1. Milekić D., ECDL kao uslov daljeg razvoja Zemlje – 3rd ECDL Conference, Belgrade 2008.
  2. Milekić D., Ostvareni rezultati primene ECDL2ndECDLConference, Belgrade 2007.
  3. Milekić D., Iskustva primene ECDL  – 1stECDLConference, Belgrade  2006.