vts336

Kovačević mr Jelena

 

kovacevic_mr_jelena_05062011

 Katedra:Katedra za tehnologije

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Jelena, Marko, Kovačević
Akademski/stručni naziv: predavač, diplomirani inženjer tehnologije
Datum i mesto rođenja: 23.08.1063., Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:
Tekstilno inženjerstvo, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu,1982-1987.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:Tekstilno inženjerstvo, 
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu,1988-1994.
Naziv magistarske teze: Ispitivanje uticaja stabilnosti sistema disperznih boja na bojenje tekstilnog materijala
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije: -
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Tekstilna hemija i tehnologija
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:

Tekstilna vlakna,

Ispitivanje tekstila,

Tekstilna tehnologija 1,

Tekstilna tehnologija 2.

Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama:

Srpsko hemijsko društvo,

Hemijsko društvo Zrenjanin.

Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet):
 1. Kovačević J., Segedinac M.; Doprinos reformi nastave - mape uma, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 2008.
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet):
 1. Kovačević J., Tekstilna vlakna, TNT, Zrenjanin, 2004.
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
 1. Tot-Kovačević J., Marković I.; Mape uma ili: Kako prekinuti začarani krug, Hemijski pregled, 43, 3, 2002.
 2. Tot-Kovačević J.; Marković I.; Voleo bih da volim hemiju, Hemijski pregled, 43, 4, 2002.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet):
 1. Tot-Kovačević J., Jocić D., Trajković R.; The Development of a Method for Determining Stability of Disperse Dye – Water Dispersions; 1 st International Conference of the Chemical Societies of the South – East European Countries, Halkidiki, Greece, 1998.
 2. Tot-Kovacevic J.; About Using Mind-Maps in Chemistry Teaching, Third International Conference of the Chemical Societies of theSouth/Eastern European Countries, Bucharest, Romania, 2002.
 3. Kovacevic J., Segedinac M; Mind/maps: A Contribution to teaching/Learning Efficiency, ISIRR, Novi Sad, 2007.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet):
 1. Markovic I., Kovacevic J.; A Way of Teaching with More Efficiency, Third International Conference of the Chemical Societies of the South/Eastern European Countries, Bucharest, Romania, 2002.
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
 1. Džokić, D., Kovačević J., Jocić D.; Interakcija direktnih boja i tenzida u sistemu za bojenje pamučnog vlakna, XXX savetovanje hemičara Srbije, Beograd, 1988.
 2. Kovačević J., Jocić D., Džokić D.; Uticaj prisustva površinski aktivnih materija na ponašanje kiselih boja u sistemu za bojenje vune; III Jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji vlakana i tekstila, Beograd, 1990.
 3. Tot-Kovačević, J.; Mogućnosti i efekti korišćenja mapa uma u nastavi hemije, Seminar za nastavnike hemije – Aprilski dani, Beograd, 2002.