vts336

Jašin dr Danijela

 

jasin_mr_danijela_05062011

 Katedra: Katedra za tehnologije

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Danijela M. Jašin
Akademski/stručni naziv: Doktor fizičke hemije
Datum i mesto rođenja: 13.09.1973. god Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Mikrobiološki procesi, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 1992./ 1997. god
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Biotehnologija,Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 1998./ 2003. god
Naziv magistarske teze: Uklanjanje prirodnih organskih materija iz vode anjonskim jonoizmenjivačkim smolama
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: Elektrokataliza, Fakultet fizičke hemije,  Beogradski univerzitet
Naziv doktorske disertacije: Elektrohemijsko formiranje kompozitnih  slojeva Au/TiO2  i Au/Ta2O5  i njihove elektrokatalitičke osobine
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada):

Zaštita životne sredine, prečišćavanje otpadnih voda i priprema vode za piće

Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:

Tehnologija vode

Ekologija i zaštita životne sredine

Odabrana poglavlja tehnologije vode

Ambalaža i pakovanje

Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama:

Od 1998. Srpsko hemijsko društvo

(član predsedništva od 2009. god),

Zrenjanin

Od 1997. Društvo inženjera i tehničara, Zrenjanin    

Od 2002. Srpsko društvo za zaštitu voda      

Od 2003.International Association for Danube Research (IAD)

Od 2010.Udruženje inženjera prehrambene

Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet):
  1. Jašin D., Abu-Rabi A., Mentus S., Jovanović D.: Oxygen reduction reaction on spontaneously and potentiodynamically formed Au/TiO2 composite surfaces, Electrochimica Acta 52 (2007) 4581–4588
  1. Abu-Rabi A., D. Jašin, S. Mentus: The influence of cathodic pretreatment on the kinetics of hydroxide ion oxidation on polycrystalline gold electrode, J. Electroanal. Chem, 600 (2007) 364
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet): 2005. g. (2008. g. -II  izdanje) Priručnik za procesnu tehniku, Salemović D., D. Jašin, VTŠ Zrenjanin
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
  1. Jašin D., M. Klašnja, LJ. Bajević (2002): Uklanjanje prirodnih organskih materija iz vode u statičkim uslovima u Voda i sanitarna tehnika 6,  39-45
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet):
  1. Jašin D., M. Klašnja, V. Mulić (2004): Smanjenje sadržaja  prirodnih organskih materija u vodi anjonskim jonoizmenjivačkim smolama Kongres procesne opreme Proccesing, BeogradMulić V., M. Rančić, D. Jašin, D. Živković (2004): Adaptivno upravljanje radnim vozilom za briketiranje biomase, 29. HIPNEF sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja
  2. Ludajić G., Jašin D., Kovačević M., Đerić J.: Organochlorine pesticides in wheat as a result of environmental pollution, I International Conference“ ECOLOGY OF URBAN AREAS “2011,  Zrenjanin, 30th september, 2011, 594-599.
  3. Kovačević M., Đerić, J., Ludajić G., Jašin D.: Influence of wastewaters of livestock farms, I International Conference“ ECOLOGY OF URBAN AREAS “2011,  Zrenjanin, 30th september, 2011, 236-239.
  4. Jašin D., Lazić, M., Kiurski-Milošević J., Stanojković  N.: Impact of total migration of  low molecular matter of safety of Pet bottles, XV International Eco-conference, Novi Sad, 21-24th september, 2011, 315-321.
  5. Kiurski-Milošević J., Jašin D., Stupavski M., Šućurović A., Mićić D.: Prediction of Air pollution with odors from rendering plant, I International Conference“ ECOLOGY OF URBAN AREAS “2011, Zrenjanin, 30th september, 2011, 43-51.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
  1. Bajević LJ., E. Karlović, D. Jašin, J. Agbaba, J. Đerić (2003): Zavisnost obrazovanja trihalometana od sadržaja prirodnih organskih materija u koagulisanoj vodi 32. Konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda Zlatibor
  2. Jašin D., M. Klašnja, LJ. Bajević, S. Petković (2004): Efikasnost uklanjanja prirodnih organskih materija iz vode anjonskim jonoizmenjivačkim smolama 33. Konferenciji o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda,  Borsko jezero

 

left