vts336

Lovre dr Mile

 

lovre-dr_mile_05062011

 Katedra: Katedra za opšte predmete, računarstvo i menadžment

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Mile Danilo Lovre
Akademski/stručni naziv: Doktor tehničkih nauka
Datum i mesto rođenja: 08.09.1957. Hasanbegovci kod Glamoča, Bosna i Hercegovina
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Politehnika, Tehnički fakultet „M. Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, 1981-1985.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Tehnički fakultet „M. Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, 1988-1991.
Naziv magistarske teze: Tehnologija nastave fizike uz račpunarsku podršku
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata:

Proizvodni sistemi, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 2002.

Naziv doktorske disertacije:

Prilog razvoju efektivnih organizacionih struktura složenih procesnih industrijskih sistema

Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Proizvodni sistemi, informacioni sistemi, teorija sistema, teorija sistema klasifikacije 
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:

Informacioni sistemi u proizvodnji, Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva, Konfekcijske mašine, Odabrana poglavlja informacionih sistema

Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama: -
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet): -
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet): -