vts336

Šućurović dr Aleksandra

 

sucurovic_mr_aleksandra_05062011

 Katedra: Katedra za tehnologije

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

 

Ime, srednje ime i prezime: Aleksandra (Nikola) Šućurović
Akademski/stručni naziv: Doktor nauka - Nauke o zaštiti životne sredine
Datum i mesto rođenja: 22.12.1975. Beograd
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, 1994-2001.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, 2001-2010.
Naziv magistarske teze: Fizičko-hemijska svojstva i oksidativna stabilnost ulja dobijenog iz liofiliziranog semena maline i jagode
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije: -
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada):
-kataliza i hemijsko inženjerstvo

-masti i ulja

-zaštita životne sredine
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:
-fizika

-merenje fizičkih veličina

Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): Projekat ministarstva nauke br. MHT.2.09.0022.B
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama: -
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet):
  1. A. Šućurović, N. Vukelić , Lj. Ignjatović , I. Brčeski , D. Jovanović : Physical-chemical characteristics and oxidative stability of oil obtained from lyophilized raspberry seed, European Journal of Lipid Science and Technology, Volume 111, Issue 11, 1133 – 1141, 2009.
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet):
  1. J. Krstić, N. Vukelić, Z.Nedić, A. Milutinovic-Nikolić, A. Šućurović, D.Jovanović, Nickel / Silica Precursor from Sodium Silicate Solution - Synthesis and Characterization” Material Science Forum, 494, (2005) pp.333-338. ISSN 0255-5476,
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet):
  1. Dr Lazo Manojlović, mr Aleksandra Šućurović, Merenje fizičkih veličina, praktikum laboratorijskih vežbi, VTŠ, 2011.
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet):
  1. M.V.Stanković, B. Marković, A. Šućurović, D. Jovanović, “The effect of silver content on the cis-trans isomerization selectivity during hydrogenation of soybean oil over silver-promoted Ni/diatomite catalysts”, Physical Chemistry 2004, 7th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, (2004), Proceedings, Volume I (eds. A. Antić-Jovanović, S. Anić), Society of Physical Chemists of Serbia (2004): 219-221, ISBN 86-82457-12-x.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
  1. M. Stanković, J. Krstić, B. Marković, Z. Vuković, A. Šućurović, D. Jovanović, “Selektivnost Ag-Ni/dijatomit katalizatora u procesu hidrogenacije sojinog ulja”, 45. Savetovanje - Proizvodnja i prerada uljarica, Petrovac na moru (2004), Zbornik radova (urednik E. Dimić), Tehnološki fakultet - Novi Sad, Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo - Novi Sad, DOO “Industrijsko bilje” - Novi Sad (2004): Sveska 45, 307-313.