vts336

Ćebić dr Savo

 

cebic_dr_savo_05062011

 Katedra: Katedra za opšte predmete računarstvo i menadžment

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Savo, Branko, Ćebić
Akademski/stručni naziv: Doktor nauka/ diplomirani matematičar/profesor strukovnih studija
Datum i mesto rođenja: 12.01.1952. Gornji Ribnik
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:
Matematika, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1970-1976.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:

Matematika, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu,

1983-1985.
Naziv magistarske teze:

Greške i analiza grešaka numeričkih metoda za rešavanje algebarskih i transcendentnih jednačina

Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: Metodika nastave matematike, Učiteljski fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu, 2005.
Naziv doktorske disertacije: Metodički aspekti formiranja geometrijskih pojmova
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Matematika, Geometrija
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu: Matematika, Matematika 1, Matematika 2, Računari, Odabrana poglavlja iz matematike
Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama: Društvo matematičara Srbije
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet):
 1. Neobična primjena jedne osobine Fibonačijevih brojeva, TRIANGLE, vol. 4 (2000) No.2, god. IV, Sarajevo, maj 2000.
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet):
 1. BASIC jezik kućnih računara, Zavod za organizaciju i obrazovanje kadrova, Beograd, 1985.
 2. MATEMATIKA zbirka rešenih ispitnih zadataka, Viša tehnička škola, Zrenjanin 1999.
 3. MATEMATIKA zbirka rešenih zadataka sa elementima teorije, Viša škola za obrazovanje vaspitača i Odeljenje učiteljskog fakulteta, Vršac, 2001.
 4. MATEMATIKA metodička zirka rešenih zadataka iz više matematike, DMS, drugo dopunjeno izdanje, Berograd, 2005.
 5. MATEMATIKA odabrana poglavlja za studente specijalističkih studija tehnologije i mašinstva (Visoka tehniška škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2010.)
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
 1. Osam rešenja jednog zadatka, Nastava matematike, XLVI, broj 3-4, Beograd, 1999.
 2. Zašto su potrebna istraživanja u oblastima istorije i metodike matematike (geometrije)?, Pedagoška stvarnost, XLVI, broj 3-4, Novi Sad, 2000.
 3. Savremena matematika i njen odraz na nastavu matematike, Pedagoška stvarnost, XLVI, broj 7-8, Novi Sad, 2000.
 4. Geometrija u školskoj nastavi matematike, Inovacije u nastavi, Učiteljski fakultet, Beograd, 2006.
 5. Kako bi mogao da izgleda sistem školskog geometrijskog obrazovanja (Pedagoška stvarnost, broj 7-8, 2008., Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad)
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet):
 1. ANALOGY IN TEACHING GEOMETRY, SCHOOL WITHOUT UNSUCCESFUL PUPILS, Pula, 2004.
 2. MASà ROTUNDÃ: STIMULAREA STUDENTILOR SUPRADOTATI ÍN SPIRITUL DECLARATIEI DE LA BOLOGNA, Timisioara, 21. si 22.06.2002. (Saopštenje: OD DAROVITOG STUDENTA MATEMATIKE DO UGLEDNOG MATEMATIČARA – PEDAGOGA.)
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
 1. Društvena podrška darovitosti – jedno iskustvo (Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača, Vršac, broj 4, XII 1998.)
 2. Zašto je darovite studente matematike neophodno podsticati na istraživanja u oblastima istorije i metodike matematike? (Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača, broj 7, Vršac, 2001.)
 3. Odlike nastavnika koji radi sa matematički nadarenom decom (Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2005.)
 4. Naučno-stručni skup: »Metodički aspekti nastave matematike«, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Jagodini, 23-24. jun 2008. (Uvodno saopštenje: Formalizam u nastavi matematike)
 5. Međunarodni naučni skup: Daroviti u procesu globalizacije u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo palov u Vršcu i Universitatea de Vest Aurel Vlaicu Arad, Romania, Vršac, 2.7.2010. (Rad: Strategija rada sa matematički darovitom decom u svetu i kod nas)