vts336

Kiurski Jelena, MSc

 

kiurski_jelena_msc_05062011

 Katedra: Katedra za tehnologije

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Jelena, Živica, Kiurski
Akademski/stručni naziv: dipl. ing. zaštite životne spedine-master
Datum i mesto rođenja: 06.02.1984.
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Inženjepstvo zaštite životne sredine, FTN, Novosadski univerzitet, 2003/04-2007/08
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: -
Naziv magistarske teze: Master rad : Predviđanje aerozagađenja od objekta kafilerije „Agroživ“ Žitište
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije: -
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Procena rizika u zaštiti životne sredine
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu: Fizika, Termodinamika, Ekologija i zaštita životne spedine, Tehnologija voda
Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva):
  1. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu objekta za proizvodnju poliesterskih proizvoda Pecocar DOO
  2. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu antenskog stuba radio Zrenjanin
Članstvo u stručnim asocijacijama: -
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet): -
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet): -