vts336

Salemović dr Duško

 

salemovic_dr_dusko_05062011

 Katedra: Katedra za mašinstvo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Duško, Radojica, Salemović
Akademski/stručni naziv: Doktor tehničkih nauka / Profesor
Datum i mesto rođenja: 03.09.1958. Lučani
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Automatsko upravljanje, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1976-1982.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Automatsko upravljanje, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1982-1987.
Naziv magistarske teze: Matematičko modeliranje procesa sušenja krompira u trakastoj sušari
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: Automatsko upravljanje, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1999.
Naziv doktorske disertacije: Matematičko modeliranje, simulacija i identifikacija procesa sušenja prirodnih proizvoda u trakastoj sušari
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Procesna tehnika / Sušenje / Automatika
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:
Mašine, aparati i tehnološke operacije 1,

Mašine, aparati i tehnološke operacije 2,

Procesna postrojenja,

Odabrana poglavlja iz termotehnike,

Odabrana poglavlja iz procesnih postrojenja
Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama: -
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet):
 1. Priručnik za procesnu tehniku Duško Salemović, Danijela Jašin; 1 izdanje, Zrenjanin 2005, 2 izdanje, Zrenjanin 2008.
 2. Praktikum za laboratorijske vežbe iz mašina, aparata i tehnoloških operacijaDuško Salemović, Matilda Lazić; 1 izdanje, Zrenjanin 2010.
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
 1. Matematički model trakaste sušare za sušenje krompira – D. Debeljković, D. Salemović, Tehnika, Mašinstvo 32 (1983) 3
 2. Dinamika procesa sušenja krompiraD. Salemović, D. Debeljković,  Tehnika, Mašinstvo 38 (1989) 3 – 4
 3. Pregled dosadašnjih istraživanja iz prenosa toplote i supstancije prilikom konvektivnog sušenja drveta – A. Dedić, D. Salemović, A. Petrović, Procesna tehnika 2 – 3/2004
 4. Analitički aspekt rešenja diferencijalnih jednačina strujanja suspenzije između dva saosna cilindra – B. Jovanović, D. Salemović, A. Dedić, Tehnika, Mašinstvo 57 (2008) 5
 5. Numerički aspekt rešenja diferencijalnih jednačina strujanja suspenzije između dva saosna cilindraD. Salemović, B. Jovanović, A. Dedić, Tehnika, Mašinstvo 58 (2009) 4
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet):
 1. Mathematical multivariable model of potato drying process in striped drying klin – D. Debeljkovic, D. Salemović, AMSE conf. “Modelling&Simulation”, Monastir, nov. 25 – 28, 1985, Tunisia
 2. Dynamic behaviour of potato drying processD. Salemovic, D. Debeljkovic, IMACS 1988, Certraro, Italy
 3. Mathematical modelling and simulation of  drying process of natural products in striped drying chamberD. Salemović, D. Voronjec, D. Debeljkovic, IDS 2000, Amsterdam, The Netherlands
 4. Numerical analysis of mathematical model of drying process of thick layers natural products in striped drying chamberD. Salemovic, Z. Sutara, B. Jovanovic, WCCM V july 7 – 12, 2002, Vienna, Austria
 5. Analisys and modeling the process of wood, sawing of heat treated beech wood – A. Dedic, D. Salemovic, IWMS 17 – 2005, Rosenheim, Germany
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
 1. Matematičko modeliranje i simulacija procesa sušenja tankog sloja prirodnih proizvoda u trakastoj sušariD. Salemović, D. Debeljković, D. Voronjec, HIPNEF, 2000, Beograd
 2. Numerička analiza matematičkog modela procesa  sušenja tankog sloja prirodnih proizvoda u trakastoj sušariD. Salemović, Z. Sutara, HIPNEF, 2002, Vrnjačka Banja
 3. Određivanje koeficijenta prelaženja vlage kog sušenja termo – drveta preko hemijskog potencijala prenosa – A. Dedić, N. Ćuprić, D. Salemović, 12 Simpozijum termičara, Soko Banja, 2005.