vts336

Erić mr Spasoje

 

eric_mr_spasoje_06072011

 Katedra: Katedra za mašinstvo

E-mail:

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

   

Ime, srednje ime i prezime:

Spasoje N. Erić

Akademski/stručni naziv:

Magistar tehničkih nauka

Datum i mesto rođenja:

14. april, 1971. Zrenjanin

Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:

Diplomirani inženjer za razvoj-mašinska struka, Tehnički fakultet ,,Mihajlo Pupin'' Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, 1996-2005.

Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:

Upravljanje razvojem,  Tehnički fakultet ,,Mihajlo Pupin'' Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, 2006-2010.

Naziv magistarske teze:

Ispitivanje mehaničkih zaptivača u cilju izbora materijala grafitnih lica

Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije:
-
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada):
Hidraulika i pneumatika
Zaptivanje
Mehanički zaptivači
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:

Alati i pribori

Obradni sistemi

Tehnike merenja

Upravljanje kvalitetom

Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva):

1. Spasoje Erić, Lančani prenosnik - skidač semenskog kukuruza sa trakastog transportera, Banat seme, Zrenjanin, 1998.

2. Spasoje Erić, Radni sto Lorenc mašine za izradu zupčastih letvi, OSA, Arilje, 2001.

Članstvo u stručnim asocijacijama:

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije SMEITS- Beograd

Društvo inženjera Zrenjanin DIZ - Zrenjanin

Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
  1. Spec. Aleksandar Rajić, dipl. inž., Spasoje Erić, inž. maš.: Proces trodimenzionalnog štampanja u funkciji izrade topljivih modela u postupku preciznog livenja, Procesna tehnika, Beograd, 2004. (str. 71 do 78)
Udžbenici (do pet):
  1. Spasoje Erić, Kako pisati radove i knjige, Viša tehnička škola, Zrenjanin, 2007.
  2. Spasoje Erić, Aleksandar Rajić, Praktikum iz obradnih sistema, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2014.
Monografije nacionalnog značaja (do pet):
  1. Prof. dr Živoslav Adamović, mr Željko Bursać, mr Spasoje Erić, Vibracije i buka, Srpski akademski centar, Novi Sad, 2014.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet):
  1. Milorad Rančić, Spasoje Erić: Modelling of Hydraulic Control Systems Using the Colored Petri Nets, 10th Anniversary International Scientific Conference UNITECH, Gabrovo, Bulgaria, 2010.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
  1. Spasoje Erić, Aleksandar Rajić: Provera mehaničkih zaptivača metodama statističkog F-testiranja i χ2 (Hi-kvadrat) testa programom Mathcad, XXXIII – Majski skup „Održavalaca sredstava za rad Srbije”, Vrnjačka Banja, 2010.
  2. Spasoje Erić, Aleksandar Rajić: Provera mehaničkih zaptivača metodama tehnologije održavanja pri radu u ekstremnim radnim uslovima, XXXIII – Majski skup „Održavalaca sredstava za rad Srbije”, Vrnjačka Banja, 2010.
  3. Aleksandar Rajić, Spasoje Erić: Primena metode konačnih elemenata u analizi raspodele napona i deformacija, DQM, 2004.
  4. Spasoje Erić, Milorad Rančić: Ispitivanje mehaničkih zaptivača u ekstremnim uslovima rada, 31. HIPNEF 2008, Vrnjačka Banja, 2008.
  5. Milorad Rančić, Spasoje Erić, LJ. Jacić: Dekompozicija pneumatskih upravljačkih sistema, 32. HIPNEF 2009, Vrnjačka Banja, 2009.