vts336

Lazić Vulićević mr Ljubica

 

lazic_vulicevic_mr_ljubica_05062011

 Katedra: Katedra za mašinstvo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

 

Ime, srednje ime i prezime: Ljubica Milko Lazić Vulićević
Akademski/stručni naziv: Doktor nauka iz multidisciplinarne naučne oblasti - računarska mehanika i inženjerstvo materijala
Datum i mesto rođenja: 16.03.1970. Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:

Smer Vaѕduhoplovstvo,

Mašinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,

1989-1995.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:

Smer Vaѕduhoplovstvo,

Mašinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,

1996.-2006.

Naziv magistarske teze: Mogućnosti usporavanja rasta naprsline na vazduhoplovnoj strukturi
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: Računarska mehanika i Inženjerstvo materijala, Univerzitet u Beogradu, 2015
Naziv doktorske disertacije: Otpornost prema zamornom lomu zavarenih cevi od čelika povišene čvrstoće
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada):

Mehanika,

Inženjerstvo materijala,

Numerika

Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:

Tehnički materijali,

Ispitivanje materijala i konstrukcija,

Mehanika 1,

Mehanika 2

Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva):
 1. IF4TM (Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia), 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
Članstvo u stručnim asocijacijama: -
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet):
 1. Lazić Vulićević, Lj., Rajić A., Grbović, A., Sedmak, A., Šarkočević, Ž.: Fatigue life prediction of casing welded pipes by using the extended finite element method, Fracture and Structural Integrity Vol.36, pp. 46-54, 2016.
 2. Lj. Lazić Vulićević, A. Grbović, A. Sedmak, A.Rajić: The extended finite element method in fatigue life predictions of oil well welded pipes made of API J55 steel, Acta Tehnica Corviniensis-Bulletin of Engineering, Tome VIII [2015], Fascicule 2 [April-June], pp. 49-52, ISSN: 2067-3809
 3. Rajic, A., Desnica, E., Stojadinovic, S., Lazić Vulicevic, Lj., Eric, S.: Reverse engineering and CAD inspection of knee implant using the Noomeo Optinum 3D Scanner, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Tome XIII [2015] – Fascicule 2 [May], pp. 39-42, 2015, ISSN: 1584-2665 [print], ISSN: 1584-2673 [online].
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet): -
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
 1. Šarkočević, Ž., Arsić, M., Lazić Vulićević, LJ., Savić, Z: Mehaničke osobine zavarenih cevi izrađenih visokofrekventnim postupkom zavarivanja od čelika API J55, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, 2010, vol. 55, br.4, str. 137-142.
 2. Dimitrijević, P., Lazić, LJ.: Sigurnost funkcionisanja i upotrebni kvalitet tehničkog sistema, Naučno - stručno informativni časopis – DIT, 2(1996)2, 55 – 61.
 3. Žepinić, C., Lazić, LJ.: Istraživanje kinematičkih i dinamičkih karakteristika mehanizma bagera kašikara, Naučno - stručno informativni časopis – DIT, 3(1997)6, 31 – 39.
 4. Jovanić, D., Lazić, LJ.: Eksperimentalno određivanje faktora sabijanja strugotine, Naučno - stručno informativni časopis – DIT, 9(2003)19 - 20, 91 – 96.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet):
 1. Lj. Lazić Vulićević, A. Grbović, A. Sedmak, A. Rajić: The extended finite element method in fatigue life predictions of oil well welded pipes made of API J55 steel, IV International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2014 (IIZS 2014), October 15th, 2014, Zrenjanin, Serbia
 2. Lazić Vulićević, Lj., Pejović, B., Žepinić, C.: Analysis of the gyroscopic effect of angle pedestal ball-bearing. II International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2012 (IIZS 2012),October 31st, 2012, Zrenjanin, Serbia
 3. Lazić Vulićević, Lj., Šarkoćević, Ž., Arsić, M., Sedmak, A., Rakin, M., Burzić, Z., Medjo, B.: Integrity assessment of welded casing pipes in oil well made of API J55 steel by high frequency welding. III International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2013 (IIZS 2013), October 30th, 2013, Zrenjanin, Serbia
 4. A. Rajic, S.Stojadinovic, D.Nedelcu, Lj. Lazic VulicevicApplications of the additive manufacturing technology to manufacture the knee implants, 10 th Scientific/Research Symposium with International Participation „Metallic and Nonmetallic Materials“ Bugojno, B&H, 21-22. April 2014
 5. Žepinić, C., Lazić Vulićević, LJ.: External load on labour machine as accidental function, The 3rd International conference „Power Transmissions 2009“., October 2009., Chalkidiki ,Greece.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet): -