vts336

Marković mr Ivana

 

markovic_mr_ivana_05062011

 Katedra: Katedra za tehnologije

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Ivana Slobodan Marković
Akademski/stručni naziv: Magistar hemijskih nauka
Datum i mesto rođenja: 03.07.1971., Zrenjanin
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Hemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 1990., 1995.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: Hemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 1998., 2010.
Naziv magistarske teze: “Ispitivanje hemijskog sastava eksperimentalno gajene Stevia Rebaudiana u Vojvodini”
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: -
Naziv doktorske disertacije: -
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Analitička hemija
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:
  1. Hemija 1,
  2. Hemija 2,
  3. Analitička hemija,
  4. Tekstilna vlakna,
  5. Ispitivanje tekstila. 
Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama: Srpsko hemijsko društvo
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): Marković, I. S., Đarmati, Z. A., Abramović, B. F., Chemical composition of leaf extracts of Stevia rebaudiana Bertoni grown experimentally in Vojvodina, J. Serb. Chem. Soc., 73, 283 (2008).
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet): -
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):

Tot-Kovačević, J., Marković, I., Mape uma ili: Kako prekinuti začarani krug, Hemijski pregled, 43, 3, (2002).

Tot-Kovačević, J., Marković, I., Voleo bih da volim hemiju, Hemijski pregled, 43, 4, 2002.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): Marković I., Tot-Kovačević J., A Way of Teaching with more Efficiency, Third International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, Bucharest. Romania, 2002.
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet): -