vts336

Rančić dr Milorad

 

rancic_dr_milorad_05062011

 Katedra: Katedra za mašinstvo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Milorad V. Rančić
Akademski/stručni naziv: Doktor tehničkih nauka
Datum i mesto rođenja: 03.11.1950. godine
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:

Proizvodno mašinstvo

Mašinski fakultet

Univerzitet u Beogradu

1969-1974
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka:

Automatizacija proizvodnje

Mašinski fakultet

Univerzitet u Nišu

1996-1998.

Naziv magistarske teze:
Mogućnosti optimizacije konačnih
automata primenom teorije grafova
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata:

Automatizacija proizvodnje

Mašinski fakultet

Univerzitet u Beogradu, 2007.

Naziv doktorske disertacije:

Grafo-analitičke metode za analizu

i sintezu konačnih automata u mašinstvu

Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada):

Automatizacija mašina,proizvodnih i

tehnoloških procesa

Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu:
 1. Automatizacija procesa,
 2. Automatizacija proizvodnje,
 3. Mehatronika,
 4. Mehatronički sistemi.
Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva):
 1. "Automatska linija za pranje i punjenje pivskih KEG buradi", Projekat i realizacija, Osiječka pivovara, Osijek, 1987.
 2. "Program pirotehničkih mašina", Projekti i realizacija, Unis Police,Berane, 1996.
Članstvo u stručnim asocijacijama:
 1. Savez mašinskih i elektro inženjera,  Beograd
 2. Društvo inženjera i tehničara,Zrenjanin
 3. Ekološki pokret "Panonska zora", Zrenjanin
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet):
 1. Rančić M. "O nahoždenii kratčaj ših putej grafa", Zbornik Akademije nauka Ukrajinska SSR, Institut kibernetiki, Kiev, Ukrajina, 1983.
 2. Debeljković D., Rančić M., Milinković S., Jovanović M, "Some fact about singular sistems", Časopis "Hemijska industrija", br.5 Beograd, 1996.
 3. Debeljković D., Jovanović M., Rančić M., "The continous finite time interval control sinthesis problem for the neutralisation process", Časopis "Hemijska industrija", br.52., Beograd, 1998.
 4. Stojiljković M., Rančić M., "Theory of graphs and some possibilities of finite automates optimization", Časopis "Facta Universitatis", br.1, Univerzitet u Nišu, 1997.
 5. Pozidaeva V., Živković D., Rančić M., "Non destructive control of the basic shafts of mine hoist machines", Annual of University "St Ivan Rilski", Sofia, Bulgaria, 2005.  
Monografije nacionalnog značaja (do pet): -
Udžbenici (do pet):
 1. Rančić M., "Uvod u teoriju automatskog upravljanja", VTŠ Zrenjanin, 1985.
 2. Rančić M., "Osnove digitalnih sistema automatskog upravljanja", VTŠ Zrenjanin, 1985.
 3. Rančić M., Debeljković D., "Uvod u analizu i sintezu sistema automatskog upravljanja", VTŠ Zrenjanin, 1995.
 4. Rančić M., Ljevar A., "Nekonvencionalni postupci mašinske obrade metala", VTŠ Zrenjanin, 2002.
 5. Ivezić D., Debeljković D., Rančić M., "Automatizacija i upravljanje procesima", Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
 1. Rančić M., Stojiljković M., "Polugrupe i apstraktni automati", Časopis DIT,br 4-5, Zrenjanin,1995
 2. Stojiljković M., Rančić M., "Projektovanje strukture konačnih automata primenom paralelne dekompozicije", Časopis IMK-14,br.1, Kruševac, 1997.
 3. Rančić M., Stojiljković M., "Automatizacija procesa prosejavanja i pakovanja mlevenih materijala", Časopis Procesna tehnika, br.47., SMEITS, Beograd, 1998.
 4. Rančić M., Mulić V., "Sinteza mehanizma za automatsko zaustavljanje šivaćih mašina", Časopis Tehnička dijagnostika br.1, Tehdis, Beograd, 2002.
 5. Debeljković D., Koruga Đ., Rančić M., "Sinteza kontinualnog automatskog upravljanja obradom drveta", Časopis Tehnika-mašinstvo, br.47, SMEITS, Beograd, 1998.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): -
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet): -