vts336

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

Formular za prijavu na PIM7
Prijava učešća za VII Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem
PREDUZETNIŠTVO-INŽENJERSTVO-MENADŽMENT
Tema Skupa:„INOVATIVNOST: GENERATOR NOVIH ZNANJA“
(preporučuje se korišćenje Mozilla Firefox ili Google Chrome browsera)

*Required information.
Ime i prezime (Autor 1): *
Ustanova (Autor 1):
Adresa (Autor 1):
Broj telefona i faksa (Autor 1):
E – mail (Autor 1):
Ime i prezime (Autor 2):
Ustanova (Autor 2):
Adresa (Autor 2):
Broj telefona i faksa (Autor 2):
E – mail (Autor 2):
Ime i prezime (Autor 3):
Ustanova (Autor 3):
Adresa (Autor 3):
Broj telefona i faksa (Autor 3):
E – mail (Autor 3):
Učešće: *
Tema rada (na srpskom i engleskom jeziku): *
Rezime rada (na srpskom jeziku, max. 1000 karaktera): *
Characters left:
Abstract (In English, max. 2000 characters):
Characters left:
Pošaljite Vaš rad:
Datum prijave:
Proforms
Reload