vts336

Inženjerski menadžment

 

Akreditacijom studijskog programa Inženjerski menadžment Škola je obezbedila mogućnost da studenti koji se u njoj obrazuju pored temeljnih inženjerskih znanja steknu i znanja i veštine iz preduzetništva i menadžmenta kako bi bili osposobljeni da inventivne i inovativne inženjerske ideje pretoče u dobra poslovna rešenja.

 

Ovaj studijski program ima dva modula. To su: modul Tehnologija i modul Računarstvo.

 

Strukovni inženjer inženjerskog menadžmenta modula go Tehnologija znaće: načela dobre proizvođačke prakse u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane ili hemijskih proizvoda i zaštiti životne sredine, osnovna hemijsko - tehnološka svojstva sirovina, poluproizvoda, finalnih proizvoda kao i nusproizvoda i otpadaka, osnovne faze, postupke i operacije u tehnološkom procesu proizvodnje, parametre tehnoloških procesa koji utiču na kvalitet, kvantitet i ekonomičnost proizvodite u prehrambenoj ili hemijskoj industriji, principe rada mašina, aparata i uređaja za proizvodnju prehrambenih proizvoda, da primenjuje stečeno znanje u organizacii proizvodnje, u realizacii tehnoloških procesa, u kontroli tehnoloških parametara koji utiču na kvalitet i ekonomičnost proizvoda, da primenjuje najvažnije propise koji regulišu oblaet proizvodnje do deklarisanja i stavljanja proizvoda u promet.

 

Strukovni inženjer inženjerskog menadžmenta modula http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=thesis-proposal-slides&id=3 Računarstvo znaće: da definiše, uspostavi i održava informacioni sistem u preduzeću, da osmisli, razvije i održava WEB prezentaciju preduzeća, da razvije interne IT standarde koja će preduzeće koristiti u poslovnoj komunikaciji, da umreži sve korisnike u preduzeću, kako bi oni brzo i efikasno komunicirali primenjujući informacione tehnologije, da znanja iz tehnika programiranja stavi u službu efikasnog poslovanja, da primenjuje informatičkealateu procesima kontrole kvaliteta proizvodnje, da razvija i upravlja bazama podataka od interesa za preduzeće.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

 

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=guidelines-for-writing-an-essay-for-college&id=3 MODULI: resume writing service nashville tn TEHNOLOGIJA (T)
  how to write glossary for thesis RAČUNARSTVO (R)

 

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=resume-review-service&ts=1 R. br.

can do my essay Šifra predmeta

follow link Naziv predmeta

essay graffiti Modul

http://www.ihssbca.org/blog/?edu=help-writing-business-letter Semestar

go Broj časova

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=dissertation-binding-edinburgh-university&id=3 ESPB

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=narrative-essays-to-read&id=3 Knjiga predmeta

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=proofreading-shorthand&id=3 P

how to write the thesis of a research paper V

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=essay-on-save-earth-in-hindi&ts=1 Ostalo

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=custom-essay-writers-really-cheap&ts=1 PRVA GODINA

1.

 IM1

 Računari

zaj.

1.

2

2

 

4

PDF

2.

 IM2

 Matematika 1

zaj.

1.

2

2

 

6

PDF

3.

 IM3

 Engleski jezik 1

zaj.

1.

2

0

 

4

PDF

4.

 IM4

 Fizika

zaj.

1.

3

3

 

8

PDF

5.

 IMT1

 Hemija 1

T

1.

3

3

 

8

PDF

 IMR1

 Operativni sistemi

R

3

3

 

PDF

6.

 IM5

 Matematika 2

zaj.

2.

2

2

 

6

PDF

7.

 IM6

 Engleski jezik 2

zaj.

2.

2

0

 

4

PDF

8.

 IM7

 Sociologija

zaj.

2.

2

0

 

4

PDF

9.

 IM8

 Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva

zaj.

2.

3

2

 

8

PDF

10.

 IMT2

 Hemija 2

T

2.

3

2

 

8

PDF

 IMR2

 Računarske mreže

R

3

2

 

PDF

DRUGA GODINA

1.

 IM9

 Upravljanje ljudskim resursima

zaj.

3.

2

2

 

4

PDF

2.

 IM10

 Teorija sistema

zaj.

3.

2

2

 

6

PDF

3.

 IM11

 Osnovi menadžmenta

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

4.

 IM12

 Osnovi ekonomije

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

5.

 IMT3

 Analitička hemija

T

3.

3

2

 

8

PDF

 IMR3

 Primenjena elektronika

R

3

2

 

PDF

6.

 IM13

 Ekologija

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

7.

 IM14

 Osnovi finansijskog menadžmenta sa računovodstvom

zaj.

4.

3

2

 

8

PDF

8.

 IM15

 Preduzetništvo

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

9.

 IMT4-5I

 biraju se  dva  predmeta

 Zagađenje i zaštita vazduha

T

4.

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija prerade voća i povrća

2

2

 

PDF

 Zagađenje i zaštita zemljišta

2

2

 

PDF

 Tehnologija konditorskih proizvoda

2

2

 

PDF

 Tehnologija nafte i gasa

2

2

 

PDF

 Tehnologija petrohemijskih proizvoda

2

2

 

PDF

10.

 IMR4-5I

 biraju se  dva  predmeta

 Poslovni engleski jezik

R

4.

2

2

 

6

PDF

 Internet tehnologije

2

2

 

PDF

 Tehnike programiranja

2

2

 

PDF

 Upravljanje poslovanjem

2

2

 

PDF

TREĆA GODINA

1.

 IM16I

 Automatizacija proizvodnje

zaj.

5.

3

3

 

7

PDF

 Automatizacija procesa

zaj.

5.

3

3

 

PDF

2.

 IM17

 Marketing

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

3.

 IMT6-7I

 biraju se  dva  predmeta

 Tehnologija pekarskih proizvoda

T

5.

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija mleka

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija mesa

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija skladištenja i prerade žita

2

2

 

6

PDF

 Prečišćavanje otpadnih voda

2

2

 

5

PDF

 Tehnologija polimera

2

2

 

5

PDF

 Poljoprivredna tehnologija

2

2

 

5

PDF

4.

 IMR6-7I

 biraju se  dva  predmeta

 Primena računara

R

5.

3

3

 

6

PDF

 Tehnički materijali

3

2

 

6

PDF

 Tehnike merenja

2

2

 

5

PDF

 Merenje fizičkih veličina

2

2

 

5

PDF

5.

 IM18

 Informacioni sistemi u proizvodnji

zaj.

5.

2

2

 

5

PDF

6.

 IM19

 Stručna praksa 1

zaj.

5.

    4

2

PDF

7.

 IM20

 Upravljanje kvalitetom

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

8.

 IM21

 Inženjerska logistika

zaj.

6.

3

2

 

5

PDF

9.

 IM22

 Poslovno pravo i etika

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

10.

 IMT8I

 Sekundarne sirovine i reciklaža

T

6.

2

2

  5

PDF

 Tehnologija vode

2

2

  5

PDF

 Tehnički materijali

3

2

  5

PDF

 IMR8

 WEB dizajn

R

2

2

  5

PDF

11.

 IM23

 Stručna praksa 2

zaj.

6.

    4

2

PDF

12.

 IM24

 Završni rad

zaj.

6.

    16

8

PDF