vts336

Stručna praksa 1 i 2

 

ŠKOLSKA 2015/2016

Nastavni predmet: Stručna praksa 1

 

Predmetni nastavnik: Dr Dušan Malić, profesor strukovnih studija

Saradnik: mr Tanja Sekulic. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Status predmeta: Obavezan, jednosemestralni

Fond časova: 0+0+4 (konsultacije - grupne i/ili individualne konsultacije)

Broj ESPB: 2

  

 

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 1. Uvodni čas (15.10.2013.) PDF
 2. Zadatak inženjersko-menadžerskog projekta (15.10.2013.) PDF
 3. Uputstvo za izradu inženjersko menadžerskog projekta (15.10.2013.) PDF
 4. Uputstvo za izradu dnevnika stručne prakse i izveštaja o inženjerskom radu (15.10.2013.) PDF

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 2. GRUPE

Termini za odbranu projektnog zadatka

 • cetvrtak 17. decembar 2015. u 10 časova i
 • sreda 23. decembar 2015. u 10 časova.

 

Na odbranu poneti u štampanoj formi:

 • Potpisan Zadatak inženjersko - tehničkog projekta od strane asistenta
 • Overen i potpisan Dnevnik stručne prakse 
 • Izveštaj o inženjerskom radu
 • Inženjersko - tehnički projekat (ovaj dokument nije potrebno štampati posebno za svakog studenta, dovoljan je jedan primerak za svaku grupu studenata koji su ga zajedno radili).

Poneti u elektronskoj formi:

 • Prezentaciju Inženjersko - tehničkog projekta u MS Power pointu (izlaganje je grupno u trajanju do 10 minuta).

mr Tanja Sekulic


GRUPA 1

Dr Dušan Malić

GRUPA 2

mr Tanja Sekulić

1.Đuričin Zvezdana

2.Dokman Bojana

3.Pitarević Vesna

4.Barbulov Marija

5.Draškić Jovana

6.Arsenijević Nebojša

7.Pomorišac Srđan

8.Milojević Zoran

9.Sabo Marina

10.Šarić Nikola

11.Trkulja Mitar

12.Stanić Miroslava

 

Studenti koji se ne nalaze na spisku trebaju se javiti na mail saradniku kako bi se grupe pravovremeno ažurirale. Takođe, studenti koji iz nekog razloga žele da promene grupu, moraju naći kolegu/koleginicu iz suprotne grupe sa kojim/kojom će se zameniti.

  

Nastavni predmet: Stručna praksa 2

Predmetni nastavnik: Dr Dušan Malić, profesor strukovnih studija

Status predmeta: Obavezan, jednosemestralni

Fond časova: 0+0+4 (konsultacije - grupne i/ili individualne konsultacije)

Broj ESPB: 2

 

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 1. Uvodni čas (19.02.2014.) PDF
 2. Zadatak inženjersko-menadžerskog projekta (19.02.2014.) PDF
 3. Uputstvo za izradu inženjersko menadžerskog projekta (19.02.2014.) PDF
 4. Uputstvo za izradu dnevnika stručne prakse i izveštaja o inženjerskom radu (19.02.2014.) PDF

Termini za odbranu projektnog zadatka

 • cetvrtak 26. maj 2016. u 13 časova i
 • utorak 31. maj 2016. u 13 časova.

Na odbranu poneti u štampanoj formi:

 • Potpisan Zadatak inženjersko - tehničkog projekta od strane asistenta
 • Overen i potpisan Dnevnik stručne prakse 
 • Izveštaj o inženjerskom radu
 • Inženjersko - tehnički projekat (ovaj dokument nije potrebno štampati posebno za svakog studenta, dovoljan je jedan primerak za svaku grupu studenata koji su ga zajedno radili).

Poneti u elektronskoj formi:

 • Prezentaciju Inženjersko - tehničkog projekta u MS Power pointu (izlaganje je grupno u trajanju do 10 minuta).

mr Tanja Sekulic


Obavezni sastanak u vezi STRUČNE PRAKSE 2 za studente Inženjerskog menadžmenta, modul Krizni menadžment održaće se u utorak 10. maja 2016. godine u 13 časova u biblioteci Škole.

 

Materijali za preuzimanje:

1. Evakuacioni plan.jpg

2. Organizaciona struktura.jpg

 

Sajt republičkog zavoda za statistiku - deo Obrazovanje: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=126

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj APV: http://apv-nauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=31

Infostud: http://www.infostud.com/

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: http://www.mpn.gov.rs/

mr Tanja Sekulić


 
Šk. 2012/13. godina

Predmetni nastavnici:
1. Dr Robert Molnar, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2. MSc Marija Runić Ristić

3. MSc Marija Matotek Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fond časova: 0+4

ESPB: 2 boda

Status predmeta: Obavezan

 


Obaveštenje

Upis ocena iz Stručne prakse 1 i 2, obaviće se u ponedeljak 2. septembra 2013. g. u 10 časova.


Napomena
:

 • Na upis ocena doći sa popunjenom ispitnom sveskom.

 


 O nastavnom predmetu i vrednovanju rada studenata

 


Literatura

 

1. Molnar, R., Osnovi preduzetništva, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2009.

2. Černiček, I. i Molnar, R., Teorija sistema (udžbenik), Visoka tehnička škola strukovnih srudija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2012.

3. Molnar, R., Teorija sistema (praktikum), Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2011.


Materijal za preuzimanje

 

Projektni zadatak 1 - tekst zadatka (PDF)

Projektni zadatak 1 - uputstvo (PDF)
Projektni zadatak 2 - tekst zadatka (PDF)
Projektni zadatak 2 - uputstvo (PDF)
Dnevnik stručne prakse - Uputstvo (PDF)