vts336

Primena računara

 

Predmetni nastavnik: mr Aleksandar Rajić

Saradnik u nastavi:

Fond časova: 3+3

 


OBAVEŠTENJA

 


PLAN I PROGRAM

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 

Primena računara - Rezultati ispita održanog u januarskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine (31.01.2017.) PDF


POENI

 


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE