vts336

Inženjerska logistika

 

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fond časova: 3 + 2

 


OBAVEŠTENJA

 

1. Rezultate trećeg kolokvijuma iz predmeta Inženjerska logistika koji je održan 05.06.2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

2. Predavanja iz predmeta Inženjerska logistika održaće se u SUBOTU, 02.06.2018. godine sa početkom u 1000 sati, umesto predviđenog termina od 1645 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

3. Termin za popravku drugog kolokvijuma iz predmeta Inženjerska logistika je 06. jun 2018. godine sa početkom u 1215 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

4. Drugi kolokvijum iz Logistike i Inženjerske logistike održaće se u UTORAK, 22.05.2018. godine sa početkom u 1830 časova.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

5. Predavanja iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika u SUBOTU, 28.04.2018. godine počeće od 1500 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

6. Ponovljeni prvi kolokvijum iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika održaće se u UTORAK, 08.05.2018. godine sa početkom u 1830 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

7. Rezultate kolokvijuma iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika održanog u UTORAK, 17.04.2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

8. Prvi kolokvijum iz predmeta Logistika održaće se u UTORAK, 17.04.2018. godine od 1830 do 1915 časova.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.


 

LITERATURA
Osnovna literatura:
1. Soldat, D., Matotek, M., Inženjerska logistika, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2013.
2. Pantelić, T., Industrijska logistika, ICIM, Kruševac, 2001.
3. Soldat, D., Održavanje mašina i opreme, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2009.
4. Soldat, D., Test pitanja iz transportnih sistema, Visoka tehnička škola, Zrenjanin, 2006.

Pomoćna literatura:
1. Veker, I., Stanivuković, D., Logistika – Integralna sistemska podrška, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2003.
2. Đurčić, S., Pantelić, T., Logistički sistemi, Tehnički fakultet, Čačak, 2005.
3. Adamović, Ž., Adamović, D., Josimović, Lj., Logistika održavanja tehničkih sistema, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Zrenjanin, 1999.


KRITERIJUMI ZA FORMIRANJE OCENE

1. Uredno pohađanje predavanja i vežbi ....................... 0 – 10 poena

2. Predispitne obaveze:
    2.1. Samostalan rad studenta
          * Seminarski rad (jedan) ...................................... 0 – 30 poena
    2.2. Predispitne provere znanja
          * Kolokvijum 1 ...................................................... 0 – 10 poena
          * Kolokvijum 2 ...................................................... 0 – 10 poena
          * Kolokvijum 3 ...................................................... 0 – 10 poena
                                                         Ukupno pre ispita do 70 poena

3. Ispit ...........................................................................  0 – 30 poena
                                                                       Ukupno do 100 poena

Minimum za izlazak na ispit je 30 poena.


Formiranje ocene:
od 0 – 54 poena ............. nedovoljan
55 – 64 poena ............. 6 (šest)
65 – 74 poena ............. 7 (sedam)
75 – 84 poena ............. 8 (osam)
85 – 94 poena ............. 9 (devet)
95 – 100 poena ......... 10 (deset).

                                                                                                                    Predmetni nastavnik:
                                                                                                                    Dr Dušan Malić, prof. struk. stud.

TEME ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA
(PREDLOG)


1. Koncepti i metodologije logistike
2. Upravljački procesi u logistici i njihove veze
3. Struktura procesa planiranja u logistici
4. Osnovne komponente i koraci procesa kontrolisanja u logistici
5. Model savremenog menadžmenta u logistici
6. Integrisani logistički sistem
7. Lanac snabdevanja i menadžment logistike snabdevanja
8. Informacioni sistem u logistici lanca snabdevanja
9. Vrednovanje, ocenjivanje i izbor dobavljača
10. Just-in-Time (JIT) snabdevanje
11. Unutrašnji transport
12. Spoljašnji tansport
13. Internacionalni transport
14. Globalni pozicioni sistem u funkciji logistike
15. Karakteristike i izbor prevoznika
16. Aktivnosti menadžera transporta
17. Geografski informacioni sistem u funkciji logistike
18. Strktura integralne logističke podrške održavanju tehničkih sistema
19. Osnovni logistički parametri tehničkih sistema
20. Podsistem opštih poslova logističke podrške
21. Upravljanje zalihama rezervnih delova
22. Informacioni sistem za upravljanje zalihama rezervnih delova
23. Transportna sredstva u logističkom sistemu održavanja
24. Razmeštaj rezervnih delova u skladištu
25. Distributivna skladišta i skladišta na otvorenom prostoru
26. Zalihe sirovina i informacioni sistem za upravljanje njima
27. Procesne zalihe i informacioni sistem za upravljanje njima
28. Zalihe finalnih proizvoda i njihova distribucija
29. Metode upravljanja troškovima
30. Uklanjanje – povlačenje otpada
31. Mere bezbednosti i zdravlja na radu
32. Pakovanje
33. Ambalaža
34. Predviđanje potreba i planiranje proizvodnje
35. Finansijski uticaj intergisane logistike na radnu organizaciju
36. Logistika servisa
37. Brzoodzivna logistika
38. Logistika odziva na zahteve za hitne opravke
39. Povratna logistika
40. Primarne aktivnosti logistike usluge
41. Klasifikacija zaliha i troškovi držanja zaliha
42. Menadžment rukovanjem materijalom
43. Menadžment pakovanjem robe
44. Svrha računovodstva u logistici
45. Planiranje kadrova u funkciji logistike
46. Informacioni sistem integrisane logistike
47. Ekspertni sistemi i baze znanja u logistici
48. Projektovanje procedura i aktivnosti logistike
49. Primer primene gantovog dijagrama dinamike izvođenja logističkih aktivnosti
50. Primer mrežnog plana (dijagrama) dinamike izvođenja logističkih aktivnosti


* Napomena

1. Pored datih tema, za izradu seminarskog rada, studenti imaju mogućnost i samostalno da izvrše predlaganje teme.

2. Studenti za izradu seminarskog rada mogu pored preporučene literature koristiti i drugu odgovarajuću stručnu literaturu (stručne knjige, stručne časopise, upustva, prospekte i slično).


                                                                                                              Predmetni nastavnik:
                                                                                                              Dr Dušan Malić, prof. struk. stud.

ISPITNA PITANJA

1. Definicija logistike, logistički pristup, logistička podrška, logistički sistem i podela logističkog sistema prema područjima delovanja
2. Ciljevi logistike i potreba za inženjerskom logistikom
3. Logistika u tehničkim naukama i način funkcionisanja logističkog sistema
4. Donošenje logističkih odluka, privredni značaj logistike i parcijalna kvantifikacija značaja logistike
5. Logistički faktori koji deluju na uspešnost privrednog društva i nedostaci na području logistike
6. Mesto logistike u organizacijskoj hijeararhiji privrednog društva
7. Poslovna i industrijska logistika u privrednom društvu
8. Logistika kao faktor racionalizacije i osnovna podela logistike privrednog društva
9. Definicija logistike snabdevanja, logistike materijala i logistike distribucije
10. Definicija logistike pražnjenja, logistike rezervnih delova, logističkih troškova, logističke delatnosti opsluživanja i usluga isporuke
11. Planiranje potreba materijala (MRP I), planiranje proizvodnih resursa (MRP II) i distribucije zahteva (DRP)
12. Planiranje u uslužnim organizacijama i kadar u logistici
13. Definicija logistike nabavke i pojam-značaj-ciljevi nabavke
14. Zahtevi nabavke u logističkim sistemima
15. Menadžment nabavke
16. Kompanijska nabavka i pozicija kompanije na tržištu nabavke
17. Optimalna nabavka kao logistički cilj i optimizacija nabavne službe
18. Centralizovani i decentralizovani oblik nabavke
19. Mesto nabavke u logističkom lancu i proces nabavke
20. Očekivanja od nabavke
21. Odnos nabavke i drugih funkcija (navesti i dati objašnjenje za pet funkcija)
22. Definicija, uloga, strategija i funkcije skladišta
23. Sastavni delovi i vrste skladišta
24. Pojam i vrste zaliha, kao i razlozi držanja zaliha na skladištu. Zalihe sezonskog karaktera
25. Klasifikacija zaliha, troškovi naručivanja i parametri upravljanja zalihama
26. Upravljanje zalihama i sistemi upravljanja zalihama
27. Pakovanje i zadaci pakovanja
28. Ambalaža i podela ambalaže
29. Distribucija finalnog proizvoda i unutrašnji raspored finalnih proizvoda
30. Karakteristike savremene distribucije proizvoda
31. Menadžment rukovanjem, pakovanjem i skladištenjem
32. Pojam i definicija transporta
33. Aktivnosti transporta i transportna sredstva
34. Sistemi za spoljašnji transport, kao i uticaji i kriterijumi za izbor spoljašnjeg transporta
35. Unutrašnji transport, kao i ciljevi i zadaci oblikovanja unutrašnjeg transporta
36. Transportna sredstva sa kontinualnim (neprekidnim) dejstvom
37. Transportna sredstva sa periodičnim (prekidnim) dejstvom
38. Lanac snabdevanja, organizacija, ključni tokovi i ključni delovi lanca snabdevanja
39. Menadžment, strategija, upravljanje i informacioni sistemi lanca snabdevanja
40. Proces odlučivanja i troškovi u sistemu marketing logistike
41. Pojam servisa potrošača, logistički sistemi servisa i logističke usluge servisa
42. Logistički koraci podrške uslugama i modeli logističke usluge
43. Posrednici u logistiki usluga i funkcije koje obavljaju posrednici logistike
44. Komponente servisiranja, menadžment lancem snabdevanja i integrisana logistika snabdevanja
45. Definicija i osnovne karakteristike održavanja
46. Osnovne karakteristike logistike održavanja
47. Definicija, obuhvatnost i osnovna podela logističke podrške održavanju
48. Elementi logističke podrške održavanju
49. Obuhvatnost funkcije snabdevanja u procesu održavanja
50. Sistemski pristup logističkoj podršci održavanja
51. Karakteristike kadrova održavanja, učesnici na poslovima održavanja i učesnici na podmazivanju proizvodne opreme
52. Raspored izvršilaca, obrazovanje, obuka i praćenje rezultata rada kadrova na održavanju
53. Opšte karakteristike, definicija, važnost i značaj rezervnih delova
54. Podela rezervnih delova prema rastavljivosti i složenost rezervnih delova
55. Podela i primena rezervnih delova, kao i karakteristike standardnih i namenskih rezervnih delova
56. Označavanje (šifriranje), klasifikacija opšte podele, klasifikacija kodnih polja i klasifikacija nabavnih podataka rezervnih delova
57. Upravljanje i definicija zaliha rezervnih delova
58. Razvrstavanje rezervnih delova po metodi „ABC“ i svrha primene metode
59. Učešće rezervnih delova u ukupnoj potrošnji, kritičnost nabavke i dužina ciklusa nabavke rezervnih delova
60. Način određivanja minimalnih, maksimalnih i signalnih zaliha rezervnih delova
61. Pojam, kriterijumi podele i metode upravljanja troškovima
62. Model tradicionalnog upravljanja proizvodnim troškovima, model upravljanja troškovima zasnovan na procesu i model upravljanja troškovima zasnovan na aktivnostima
63. Direktni, indirektni, po mestu i nosiocima, kratkoročni, dugoročni, obavezni, programirani, fiksni, varijabilni, polufiksni i ciljni troškovi
64. Budžetiranje temeljeno na aktivnostima, model bilansa postignuća i analize vrednosti
65. Ekonomski, neekonomski, ukalkulisani, realizovani, naplaćeni, stvarni, planski i standardni troškovi
66. Apsorbovani, preapsorbovani i neapsorbovani opšti troškovi, troškovi koji se mogu kontrolisati i troškovi van kontrole
67. Zadaci, ciljevi, objekti i podela logistike otpadnih materijala
68. Ekonomski aspekti, strategije i specifični podsistemi logistike otpadnih materijala
69. Sakupljanje, sortiranje, organizacija, transport i skladištenje otpadnih materijala
70. Razvoj koncepta logistike otpadnih materijala, procena rizika i preventivne mere pri radu sa otpadnim materijalima
71. Pojedinačna bezbednost radnika i osposobljavanje radnika za rad sa otpadnim materijalima
72. Praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih koji su u direktnom kontaktu sa otpadnim materijalima
73. Definicija i uticajni trendovi na organizaciju logistike
74. Stepeni razvoja organizacije logistike
75. Obuhvatnost prvog, drugog i trećeg stepena logistike
76. Obuhvatnost četvrtog i petog stepena logistike
77. Uticaj promenjivih veličina na stepen razvoja organizacije logistike i uticajni faktori projektovanja organizacije logistike
78. Centralizovana i decentralizovana organizacija
79. Strateško i operativno odlučivanje, hijerarhijski i štabni menadžment, moć autoriteta
80. Kooperacija funkcija i merenje performansi integrisane logistike
81. Gantov dijagram kao pomoć pri planiranju projekta
82. Elementi mrežnog dijagrama
83. Grafičko predstavljanje mrežnog dijagrama


Teorijska nastava:

• Uvodna razmatranja - osnovni pojmovi, definicije i ciljevi logistike
• Strategija i planiranje logističkih aktivnosti u savremenom privrednom društvu
• Logistika nabavke
• Logistika zaliha, pakovanja i distribucije finalnog proizvoda
• Logistika unutrašnjeg i spoljašnjeg transporta
• Logistika usluga – snabdevanje potrošača i servisiranje proizvoda
• Logistika održavanja proizvodne opreme
• Logistika upravljanja troškovima
• Logistika upravljanja otpadnim materijalima i bezbednošću radnika u proizvodnim i uslužnim delatnostima
• Projektovanje organizacije, sredstava i kadrova logistike
• Projektovanje procedura i aktivnosti logistike
• Gantov dijagram i mrežni plan dinamike izvođenja logističkih aktivnosti


Praktična nastava:

Izrada seminarskih radova zasnovanim na praktičnim primerima iz privrednih društava iz okruženja ili na teorijskim saznanjima, na osnovu preporučene i druge studentima dostupne literature. Seminarski radovi će se raditi u grupi od 3 do 5 studenata. Predlozi tema seminarskih radova su dostupni studentima.
Temu sa predloženog spiska studentima odobrava asistent (saradnik) i on im pomaže (konsultativno) u izradi seminarskog rada.
Ukoliko studenti žele da samostalno izvrše predlaganje teme seminarskog rada, mogu to i da urade, a asistent (saradnik) odobrava (ili ne odobrava) izradu seminarskog rada po datom predlogu studenata.

Odbranu i ocenjivanje seminarskog rada realizuje predmetni nastavnik. Seminarski rad se mora predati, tj. odbraniti, najkasnije na poslednjem času u semestru.

 Organizovana poseta studenata nekom od privrednih društava u okruženju, radi direktnog uvida u aktivnosti odvijanja logističkih aktivnosti, posebno u skladište, unutrašnji transport i održavanje proizvodne opreme.