vts336

Prehrambena i hemijska tehnologija

 

thesis paper chapter 2 sample Svrha studijskog programa Prehrambena i hemijska tehnologija jeste da obrazuje studente za profesije: Strukovni inženjer tehnologije - prehrambene tehnologije i Strukovni inženjer tehnologije - hemijske tehnologije, koje će odgovarati potrebama razvoja privrede i društva u celini. Stogaje cilj ovako naslovljenog obrazovnog programa socijalizacija strukovnih inženjera tehnologije koji raspolažu znanjem iz opšteobrazovnih, stručnih i stručno-aplikativnih predmeta svoje struke. To znanje će im obezbediti uspešno uključivanje u savremene tokove međunarodno integrisane, tržišne privrede i kompetitivnost kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu rada u uslovima sve izraženije konkurencije i kvaliteta rada. Stečeno znanje treba da pruži osnovu strukovnim inženjerima tehnologije za uspešno napredovanje u struci i za dalje školovanje.

essay on advantages of village life  

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=novel-writing-helper&ts=1 Obrazovni ciljevi modula http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=conclusion-of-thesis-proposal&id=3 Prehrambena source link tehnologija su:

free reading essays online da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih prehrambenih proizvoda na razvijenom tržištu hrane,

source da studenti ovladaju osnovnimtehnološkim postupcima i operacijama u proizvodili prehrambenih proizvoda,

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=every-cloud-has-silver-lining-essay&ts=1 da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno bavljenje tehnologiяm proizvodite prehrambenih proizvoda,

click here da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodili prehrambenih proizvoda.

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=can-terrorism-ever-be-justified-essay&ts=1  

here Obrazovni ciljevi modula http://www.ihssbca.org/blog/?edu=word-definition-essay-ideas Hemijska tehnologija su:

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=best-chemistry-help-websites&ts=1 da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih preparata na razvijenom tržištu hemijskih proizvoda,

click here da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim postupcima i operacijama u proizvodnji hemijskih proizvoda,

phd thesis in english literature in india da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno bavljenje hemijskom tehnologijom,

see da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodili hemijskih proizvoda.

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=msu-graduate-school-thesis-submission&id=3  

thesis proposal summary Predmet   presentation techniques Grupa
predmeta
 
  http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=baby-thesis-for-high-school-students&id=3 Časovi nedeljno     http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=comedy-comedy-essay&id=3 Časovi opterećenja
studenata i savlađivanje
 
  http://www.ihssbca.org/blog/?edu=aiou-old-papers-mba-hrm ESPB 
follow link P  service essays AV  go here LV    http://www.ihssbca.org/blog/?edu=psychology-proposal-example Aktivna
Nastava
go Samostalni
rad 
Matematika  AO  3 3 - 90  135 8
 Sociologija  AO  1 1 - 30  45 3
 Hemija 1  SU  3 1 1 75  112 6
 Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva  SU  3 2 - 75  112 7
 Fizika  AO  3 2 1 90  115 8
 Računari  SU  2 - 2 60  90 5
Elektrotehnika  SU  2 2 - 60  90 5
 Engleski jezik  AO  0 2 - 30  45 4
Mikrobiologija  SU  3 - 2 75  112 7
 Hemija 2  SU  3 - 2 75  112 7
 Termodinamika  SA  2 2 - 60  90 5
 Analitička hemija  SU  2 - 2 60  90 5
 MATO 1  SA  3 2 - 75  112 7
 Automatizacija procesa  SU  3 1 1 75  112 7
 Instrumentalne analize  SU  2 - 2 60  90 6
 MATO 2  SA  3 2 1 75  112 8
 Ekologija i zaštita životne sredine  SU  2 2 - 60  90 5
 Tehnologija mleka  SA  2 2 - 75  112 6
 Tehnologija polimera  SA  2 2 - 75  112
 Tehnologija mesa  SA  2 2 - 60  90 6
 Tehnologija vode  SA  2 2 - 60  90
 Merenje fizičkih veličina  SU  2 2 - 60  90 5
 Fizička hemija  SU  2 - 2 60  90
 Biotehnologija  SA  3 2 - 75  112 7
 Upravljanje poslovanjem  SU  2 2 - 60  90 6
 Tehnologija konditorskih proizvoda  SA  2 2 - 60  90 6
 Tehnologija kozmetičkih proizvoda  SA  2 2 - 60  90
 Tehnologija vina i piva  SA  3 2 - 75  112 6
 Tehnologija farmaceutskih proizvoda  SA  3 2 - 75  112
 Tehnički materijali  SU  2 1 1 75  112 5
 Procesna postrojenja  SA  2 1 1 75  112
 Stručna praksa  SA  - - 14 210  350 20
 Završni rad  SA  - - 8 120  160 10

go site