vts336

Tehnologija mesa

 

Predmetni nastavnik dr Jožef Božo 

 

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU

Studijski program:  Prehrambena i hemijska tehnologija

Modul: Prehrambena tehnologija

Predmet: Tehnologija mesa, 2+2, ESPB 6

Školska godina: 2009/10.

Semestar:  4

 

Student

Pred.

(10)

Vež.

(20)

Seminarski rad

Kolokvijum

∑ PIO

Ispit (30)

∑∑ (100)

OCENA

Tema – datum odbrane

Bod(20)

I (10)

28.04.10

II (10)

26.05.10

__.__.__

__.__.__

__.__.__

1.BOŠKOVIĆ PETER 5/08-1

 

 

Soljenje, salamurenje I dimljenje mesa

05.05.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SATMAR ANDREA 93/09-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PENOV ANITA 101/09-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. JAŠAROVIĆ DAMIR 1/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ARBUTINA ANĐELKA 72/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. STEVANOVIĆ KATARINA 14/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ŠULC ANDRIJANA 68/07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. NOVAKOVIĆ SLAVOLJUB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. TUMBAS SANELA 16/08-1

 

 

Sušenje mesa – Sušeni (sirovi) proizvodi

05.05.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. STOJANOVIĆ SLAĐANA 2/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. BOJČETIĆ SUZANA 59/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ŠKORO BOJANA 11/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ŠOBOT NATAŠA 38/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. VUKOV SVETLANA 33/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. KARANOVIĆ DIJANA 55/08-1

 

 

Zagrevanje mesa – Konzerve od mesa 12.05.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. BERBERSKI VERA 30/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ĐURKOV NATAŠA 73/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. PRERADOVIĆ RAJKO 53/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. IVANA JANJIN 57/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. STEFANOVIĆ LIDIJA 64/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. TOMIN SANDRA 7/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. BAIĆ EMILIJA 47/08-1

 

 

Barene kobasice 12.05.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. MILOŠEVIĆ IVANA 48/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ANDRIJIN BILJANA 71/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. SAVULJIĆ NENAD 52/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. MIHALJ ALEKSANDAR 15/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. DAVINIĆ MILAN 54/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. KOVAČEVIĆ DAJANA 61/08-1

 

 

Kuvane kobasice 19.05.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ĐEKIĆ STEVICA 80/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. BABUŠKOV DENI 95/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. LAPADAT STEVAN 32/08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. BENEČ JOVANA 38/07-1

 

 

Začini i aditivi

19.05.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. SAVIN IGOR 15/07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. FILIPOVIĆ DEJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. VEKIĆ MILAN 92/08-1