vts336

Fizička hemija

 

Predmetni nastavnik: mr Aleksandra Šućurović

 


OBAVEŠTENJA

 

Ispit iz predmeta Fizička hemija i Instrumentalne analize zakazani za PETAK, 15.04.2016. godine u 1500 sati pomeraju se za isti dan u 0900 sati.


PLAN I PROGRAM

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 

Fizička hemija - Rezultati prvog i drugog kolokvijuma (15.12.2015.) XLS


POENI

 


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Fizička hemija - P1 - Uvodno predavanje (26.11.2015.) PDF

Fizička hemija - P2 - Struktura materije (14.10.2013.) PDF

Fizička hemija - P3 - Agregatna stanja (21.10.2013.) PDF

Fizička hemija - P4 - Koligativne osobine materije (28.10.2013.) PDF

Fizička hemija - P5 - Termodinamika (04.11.2013.) PDF

Fizička hemija - P6 - Elektrohemija (24.11.2013.) PDF

Fizička hemija - P7 - Hemijska kinetika (02.12.2013.) PDF

Fizička hemija - P8 - Adsorpcija (09.12.2013.) PDF

Fizička hemija - P9 - Koloidni disperzni sistemi (18.12.2013.) PDF

Fizička hemija - Ispitna pitanja (08.01.2014.) PDF