vts336

Obrada oblikovanjem 1

 

Predmetni nastavnik: mr Dušan Jovanić

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 

Mašinska obrada 1 - Rezultati ispita održanog u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2011/2012. godine (07.02.2012.) PDF