vts336

Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije

 

Obrazovni ciljevi studijskog programa Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije ogledaju se u nastojanju da studenti usvoje principe profesionalne etike u svojoj struci, da steknu sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica, da se podjednako osposobe za samostalno rešavanje problema i za timski rad, da steknu sposobnost primene znanja u praksi, kao i da se osposobe za praćenje novina u struci kao i spretnost u komunikaciji i saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

 

Posebni obrazovni ciljevi za izborni modul here Proizvodno mašinstvo su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih mašina i obradnih sistema proizvodnog mašinstva,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim posgupcima i operacijama pri eksploataciji alatnih mašina,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno obavljanje radnih zadataka u metalskoj industriji,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodnji i eksploataciji u metalskoj industriji.

 

Posebni obrazovni ciljevi za izborni modul a good topic for research paper Računarske internet for and against essay tehnologije su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih numeričkih mašina i obradnih sistema,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim posgupcima i operacijama pri eksploataciji alatnih mašina i obradnih sistema,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno obavljanje radnih zadataka u konstruisanju i projektovanju pomoću računara u metalskoj industriji,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodnji pomoću računara u metalskoj industriji.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

  

source R. br.

http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=reflections-on-writing-a-research-paper&ls=8 Šifra predmeta

follow site Naziv predmeta

https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=phd-dissertation-topics-in-management&mba=1 Semestar

write a thesis for a research paper Broj časova

follow ESPB

see url Knjiga predmeta

hypothesis examples PRVA GODINA

1.

111154

best essay websites  Sociologija

1.

1+1

3

term paper writing tips PDF

2.

111121

go to link  Matematika

1.

3+3

8

source site PDF

3.

221152

enter  Računari

1.

2+2

5

http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=self-reliance-essay&ls=8 PDF

4.

001129

source  Mehanika 1

1.

2+2

6

managing workplace diversity essay PDF

5.

001160

http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=cs302-final-term-solved-papers&ls=8  Tehničko crtanje

1.

3+3

8

http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=vatarakta-thesis&ls=8 PDF

6.

222210

uc essay help  Engleski jezik

2.

0+2

4

follow url PDF

7.

002282

essay introduction examples  Hidraulika i pneumatika

2.

2+2

5

https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=thesis-special-education-topics&mba=1 PDF

8.

002245

go site  Otpornost materijala

2.

3+3

8

enter site PDF

9.

502274

life in discovery essays  Tehnički materijali

2.

3+2

6

purple hibiscus essays PDF

10.

002230

http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=daisy-buchanan-essays&ls=8  Mehanika 2

2.

3+2

7

source PDF

http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=help-writing-essay-papers&ls=8 DRUGA GODINA

1.

303358

thesis topics on finance  Termodinamika

3.

2+2

5

https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=difference-between-thesis-and-conclusion&mba=1 PDF

2.

223309

 Elektrotehnika

3.

2+2

5

PDF

3.

003324

 Mašinska obrada 1

3.

2+3

7

PDF

4.

003326

 Mašinski elementi 1

3.

2+3

7

PDF

5.

003436

 Obrada oblikovanjem 1

3.

2+2

6

PDF

6.

004427

 Mašinski elementi 2

4.

2+2

5

PDF

7.

004425

 Mašinska obrada 2

4.

2+2

5

PDF

8.

004037

 IB1(1) Obrada oblikovanjem 2

4.

2+2

6

PDF

9.

004059

 IB2(1) Tehnike programiranja

PDF

10.

004403

 IB1(2) Automatizacija proizvodnje

4.

3+2

7

PDF

11.

344404

 IB2(2) Automatizacija procesa

PDF

12.

004001

 IB1(3) Alati i pribori

4.

3+2

7

PDF

13.

004050

 IB2(3) Primenjena elektronika

PDF

TREĆA GODINA

1.

555576

 Upravljanje poslovanjem

5

2+2

5

PDF

2.

005038

 Obradni sistemi

5

3+2

7

PDF

3.

035014

 IP1 Informacioni sistemi u proizvodnji

5

2+2

6

PDF

4.

005575

 IP1 Transportni sistemi

3+2

PDF

5.

045031

 IP2 Mehatronika

5

3+2

7

PDF

6.

545551

 IP2 Procesna postrojenja

PDF

7.

005073

 IB1(4) Tehnike merenja

5

2+2

5

PDF

8.

455528

 IB2(4) Merenje fizičkih veličina

PDF

9.

666657

 Stručna praksa

6

14

20

PDF

10.

666611

 Završni rad

6

8

10

PDF