vts336

Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije

 

Obrazovni ciljevi studijskog programa Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije ogledaju se u nastojanju da studenti usvoje principe profesionalne etike u svojoj struci, da steknu sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica, da se podjednako osposobe za samostalno rešavanje problema i za timski rad, da steknu sposobnost primene znanja u praksi, kao i da se osposobe za praćenje novina u struci kao i spretnost u komunikaciji i saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

 

Posebni obrazovni ciljevi za izborni modul click here Proizvodno mašinstvo su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih mašina i obradnih sistema proizvodnog mašinstva,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim posgupcima i operacijama pri eksploataciji alatnih mašina,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno obavljanje radnih zadataka u metalskoj industriji,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodnji i eksploataciji u metalskoj industriji.

 

Posebni obrazovni ciljevi za izborni modul https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=does-bubble-gum-help-with-homework&ba=2 Računarske http://www.isss-india.org/bin/money-cannot-buy-everything-essay.html tehnologije su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih numeričkih mašina i obradnih sistema,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim posgupcima i operacijama pri eksploataciji alatnih mašina i obradnih sistema,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno obavljanje radnih zadataka u konstruisanju i projektovanju pomoću računara u metalskoj industriji,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodnji pomoću računara u metalskoj industriji.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

  

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=thesis-topics-in-machine-design&how=6 R. br.

phd thesis on finance Šifra predmeta

how to write a classification and division essay Naziv predmeta

click Semestar

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=writer-services&ba=2 Broj časova

here ESPB

thesis antithesis synthesis definition Knjiga predmeta

contrast essay transition words PRVA GODINA

1.

111154

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=cv-writing-service-north-london&how=6  Sociologija

1.

1+1

3

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=answers-to-all-math-problems&how=6 PDF

2.

111121

see url  Matematika

1.

3+3

8

http://www.isss-india.org/bin/essays-cloning.html PDF

3.

221152

nyu essay prompt  Računari

1.

2+2

5

source PDF

4.

001129

source link  Mehanika 1

1.

2+2

6

thesis defense quotes PDF

5.

001160

see url  Tehničko crtanje

1.

3+3

8

enter site PDF

6.

222210

follow url  Engleski jezik

2.

0+2

4

essay on tulsidas in hindi language PDF

7.

002282

go to site  Hidraulika i pneumatika

2.

2+2

5

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=us-forest-service-research-papers&ba=2 PDF

8.

002245

watch  Otpornost materijala

2.

3+3

8

source PDF

9.

502274

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=ap-chemistry-homework-help&how=6  Tehnički materijali

2.

3+2

6

http://www.isss-india.org/bin/writing-college-papers-for-money.html PDF

10.

002230

go to link  Mehanika 2

2.

3+2

7

medical school essay editing service PDF

http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=scholarship-essays-for-cosmetology&cj=8 DRUGA GODINA

1.

303358

source url  Termodinamika

3.

2+2

5

PDF

2.

223309

 Elektrotehnika

3.

2+2

5

PDF

3.

003324

 Mašinska obrada 1

3.

2+3

7

PDF

4.

003326

 Mašinski elementi 1

3.

2+3

7

PDF

5.

003436

 Obrada oblikovanjem 1

3.

2+2

6

PDF

6.

004427

 Mašinski elementi 2

4.

2+2

5

PDF

7.

004425

 Mašinska obrada 2

4.

2+2

5

PDF

8.

004037

 IB1(1) Obrada oblikovanjem 2

4.

2+2

6

PDF

9.

004059

 IB2(1) Tehnike programiranja

PDF

10.

004403

 IB1(2) Automatizacija proizvodnje

4.

3+2

7

PDF

11.

344404

 IB2(2) Automatizacija procesa

PDF

12.

004001

 IB1(3) Alati i pribori

4.

3+2

7

PDF

13.

004050

 IB2(3) Primenjena elektronika

PDF

TREĆA GODINA

1.

555576

 Upravljanje poslovanjem

5

2+2

5

PDF

2.

005038

 Obradni sistemi

5

3+2

7

PDF

3.

035014

 IP1 Informacioni sistemi u proizvodnji

5

2+2

6

PDF

4.

005575

 IP1 Transportni sistemi

3+2

PDF

5.

045031

 IP2 Mehatronika

5

3+2

7

PDF

6.

545551

 IP2 Procesna postrojenja

PDF

7.

005073

 IB1(4) Tehnike merenja

5

2+2

5

PDF

8.

455528

 IB2(4) Merenje fizičkih veličina

PDF

9.

666657

 Stručna praksa

6

14

20

PDF

10.

666611

 Završni rad

6

8

10

PDF