vts336

Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije

 

Obrazovni ciljevi studijskog programa Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije ogledaju se u nastojanju da studenti usvoje principe profesionalne etike u svojoj struci, da steknu sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica, da se podjednako osposobe za samostalno rešavanje problema i za timski rad, da steknu sposobnost primene znanja u praksi, kao i da se osposobe za praćenje novina u struci kao i spretnost u komunikaciji i saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

 

Posebni obrazovni ciljevi za izborni modul phd thesis database france Proizvodno mašinstvo su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih mašina i obradnih sistema proizvodnog mašinstva,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim posgupcima i operacijama pri eksploataciji alatnih mašina,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno obavljanje radnih zadataka u metalskoj industriji,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodnji i eksploataciji u metalskoj industriji.

 

Posebni obrazovni ciljevi za izborni modul cry essay hear roll thunder Računarske https://mrl.mit.edu/session.php?ask=term-paper-cover-page-format tehnologije su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih numeričkih mašina i obradnih sistema,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim posgupcima i operacijama pri eksploataciji alatnih mašina i obradnih sistema,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno obavljanje radnih zadataka u konstruisanju i projektovanju pomoću računara u metalskoj industriji,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodnji pomoću računara u metalskoj industriji.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

  

http://cranberryoverseas.com/edu/custom-essay-writer-for-8-per-page/2/ R. br.

http://cranberryoverseas.com/edu/watchmen-term-paper/2/ Šifra predmeta

go to site Naziv predmeta

phd thesis justification Semestar

see Broj časova

http://cranberryoverseas.com/edu/how-to-write-a-narrative-essay/2/ ESPB

http://cranberryoverseas.com/edu/thesis-research-methodology-example/2/ Knjiga predmeta

third person essay PRVA GODINA

1.

111154

thesis concept paper example  Sociologija

1.

1+1

3

ib tok essay deadline PDF

2.

111121

see url  Matematika

1.

3+3

8

go site PDF

3.

221152

source link  Računari

1.

2+2

5

thesis topics hydraulics PDF

4.

001129

best thesis writing guide  Mehanika 1

1.

2+2

6

http://cranberryoverseas.com/edu/free-essay-editing-service/2/ PDF

5.

001160

thesis+subject+accounting  Tehničko crtanje

1.

3+3

8

will writing service hong kong PDF

6.

222210

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=harvard-college-admission-essay  Engleski jezik

2.

0+2

4

http://cranberryoverseas.com/edu/thesis-helper/2/ PDF

7.

002282

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=thesis-binding-kolkata  Hidraulika i pneumatika

2.

2+2

5

psychology thesis guide PDF

8.

002245

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=thiess-services-jobs  Otpornost materijala

2.

3+3

8

sample thesis autism PDF

9.

502274

http://cranberryoverseas.com/edu/who-can-write-my-thesis/2/  Tehnički materijali

2.

3+2

6

http://cranberryoverseas.com/edu/how-to-write-formal-essays/2/ PDF

10.

002230

go to site  Mehanika 2

2.

3+2

7

good literary examples sat essay PDF

thesis writing format examples DRUGA GODINA

1.

303358

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=masters-by-dissertation  Termodinamika

3.

2+2

5

go site PDF

2.

223309

go to link  Elektrotehnika

3.

2+2

5

http://cranberryoverseas.com/edu/thesis-puerto-rico-and-statehood/2/ PDF

3.

003324

how to write and application essay  Mašinska obrada 1

3.

2+3

7

PDF

4.

003326

 Mašinski elementi 1

3.

2+3

7

PDF

5.

003436

 Obrada oblikovanjem 1

3.

2+2

6

PDF

6.

004427

 Mašinski elementi 2

4.

2+2

5

PDF

7.

004425

 Mašinska obrada 2

4.

2+2

5

PDF

8.

004037

 IB1(1) Obrada oblikovanjem 2

4.

2+2

6

PDF

9.

004059

 IB2(1) Tehnike programiranja

PDF

10.

004403

 IB1(2) Automatizacija proizvodnje

4.

3+2

7

PDF

11.

344404

 IB2(2) Automatizacija procesa

PDF

12.

004001

 IB1(3) Alati i pribori

4.

3+2

7

PDF

13.

004050

 IB2(3) Primenjena elektronika

PDF

TREĆA GODINA

1.

555576

 Upravljanje poslovanjem

5

2+2

5

PDF

2.

005038

 Obradni sistemi

5

3+2

7

PDF

3.

035014

 IP1 Informacioni sistemi u proizvodnji

5

2+2

6

PDF

4.

005575

 IP1 Transportni sistemi

3+2

PDF

5.

045031

 IP2 Mehatronika

5

3+2

7

PDF

6.

545551

 IP2 Procesna postrojenja

PDF

7.

005073

 IB1(4) Tehnike merenja

5

2+2

5

PDF

8.

455528

 IB2(4) Merenje fizičkih veličina

PDF

9.

666657

 Stručna praksa

6

14

20

PDF

10.

666611

 Završni rad

6

8

10

PDF