vts336

Tehnike merenja

 

Predmetni nastavnik: mr Spasoje Erić

Fond časova: 3 + 3


Literatura:


1. dr Sava Kovačević: Upravljanje kvalitetom, Viša tehnička škola Novi Sad, 2006.

2. dr Sava Kovačević: Merenje i kontrola, Viša tehnička škola Novi Sad, 2005.


Ocena uspešnosti realizacije nastavnog plana i programa


1.Prisustvo nastavi           od  0 ÷   5

2.Prisustvo vežbama        od  0 ÷   5

3. I. Provera znanja          od  0 ÷ 10

4. II. Provera znanja         od  0 ÷ 10

5. III. Provera znanja        od 0 ÷  10

6.Seminarski rad             od  0 ÷  30

7.Usmeni ispit                 od 0 ÷  30Formiranje ocene:

od 0 – 54 poena ...........5 (nedovoljan)

55 – 64 poena ............. 6 (šest)

65 – 74 poena ............. 7 (sedam)

75 – 84 poena ............. 8 (osam)

85 – 94 poena ............. 9 (devet)

95 – 100 poena ......... 10 (odličan).I. Predavanja – tematske oblasti po radnim nedeljama


1.Uvodno predavanje – osnovi metrologije

2.Greške merenja i mernih instrumenata

3.Jednostruka merila

4.Višestruka merila – kljunasta merila i mikrometri

5.Višestruka merila – komparatori

6.Merenje i kontrola uglova i konusa

7.Merenje i kontrola navoja

8.Merenje i kontrola zupčanika

9.Mašine za merenje

10.Merenje i kontrola oblika i hrapavosti površina

11.Upravljanje kvalitetom – osnovni pojmovi i definicije

12.Organizacija i sistem upravljanja kvalitetom

13.Metode statističke kontrole kvaliteta (SKK)

14.Metode SKK za ocenu sposobnosti proteklog i tekućeg tehnološkog procesa

15.Metode SKK kada su delovi urađeni
II. Laboratorijske vežbe


1. I. Paralelne granične merke, tolerancijska merila i ostala jednostruka merila

2. II. Kljunasto (pomično) merilo sa nonijusom, dubinomer i visinomer

3. III. Mikrometri

4. IV. Komparatori

5. V. Merenje i kontrola uglova i nagiba (uglomeri, lupa za spiralne burgije i libele)

6. VII. Mernje uglova i konusa (Sinusni uređaj i sinusni lenjir)

7. IX. Mrenje i kontrola navoja

8. VIII. Kontrola oblika i položaja cilindričnih predmeta (Obrtna podeona glava)

9. I. Provera znanja

10. VI. Kontrola oblika mernih predmeta (Obrtna podeona glava)

11. X. Merenje i kontrola zupčanika

12. II. Provera znanja

13. XI. Proveravanje (ispitivanje) tačnosti univerzalnog struga

14. XII. Merenje i kontrola mernih veličina (Veliki i mali alatni mikroskop)

15. III. Provera znanjaTemu za seminarski rad student samostalno predlaže u dogovoru sa predmetnim nastavnikom u toku prve četiri nedelje semestra.Pitanja za usmeni ispit nalaze se u praktikumu za izvođenje laboratorijskih vežbi na stranama 58 i 59.