vts336

Tehnike programiranja

Školska: 2015/2016.  

Predmetni nastavnik: dr Željko Eremić

Asistent: dr Željko Eremić

OBAVEŠTENJA    

 

Prvi kolokvijum iz predmeta Tehnike programiranja će biti održan u četvrtak 26.4.2018 u 9.45 u prostoriji 120.  Priprema za kolokvijum će biti održana 19.4.2018.  Zadaci za pripremu se mogu videti u sekciji "Materijali za preuzimanje" na ovoj stranici . Rezultate ovog kolokvijuma možete videti ovde.

Drugi kolokvijum iz predmeta Tehnike programiranja će biti održan u četvrtak 7.6.2018. u 9.45 u prostoriji 120. Zadaci za pripremu se mogu videti u sekciji "Materijali za preuzimanje" na ovoj stranici .

Kriterijumi za formiranje ocene

1. Uredno pohađanje predavanja i vežbi*

10 bodova

2. Predispitne obaveze

 

  2.1. Samostalni rad studenata (seminarski rad)

30 bodova (seminarski rad)

  2.2. Predispitne provere znanja

30 bodova (dva testa po 15 bodova)

3. Ispit

30 bodova

Ukupno pre ispita

70 bodova

Minimum za izlazak na ispit

30 bodova

Ukupno:

100 bodova

   

* Pod urednih pohađanjem podrazumeva se evidentirano prisustvo na predavanjima i vežbama na više od 80% časova

Formiranje ocene:

0 – 50 poena .......... 5 (nedovoljan)
51 – 60 poena ............. 6 (šest)
61 – 70 poena ............. 7 (sedam)
71 – 80 poena ............. 8 (osam)
81 – 90 poena ............. 9 (devet)
91 – 100 poena ......... 10 (deset).

Materijali za preuzimanje:

Zadaci za vežbanje oba kolokvijuma se mogu preizeti ovde. Programski kod koji se koristi u klasi Citaj se može videti ovde. Prezentacije sa predavanja koje se odnose na pripremu prvog kolokvijuma se mogu preuzeti ovde. Prezentacije sa predavanja koje se odnose na pripremu drugog kolokvijuma se mogu preuzeti ovde.

Primer kako bi trebalo da izgleda seminarski rad se može videti ovde.

 

Rezultati provera znanja: