vts336

Mašinska obrada 1

 

Predmetni nastavnik: mr Dušan Jovanić

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 

Mašinska obrada 1 - Rezultati ispita održanog u aprilskom ispitnom roku školske 2013/2014. godine (10.04.2014.) PDF

Mašinska obrada 1 - Rezultati kolokvijuma održanog 16.01.2014. godine (25.01.2014.) PDF

Mašinska obrada 1 - Rezultati ispita održanog u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2011/2012. godine (07.02.2012.) PDF