vts336

Instrumentalne analize

 

Predmetni nastavnik: mr Aleksandra Šućurović

 


OBAVEŠTENJA

 

Nadoknada vežbi iz predmeta Instrumentalne analize i predmeta Fizička hemija sa instrumentalnim analizama biće održane u SUBOTU, 02.06.2018. godine sa početkom u 0900 sati. Mole se studenti da se upišu na spiskove koji se nalaze okačeni na vratima laboratorije 213 kako bi znali koje vežbe treba da odrade.


NASTAVNI PLAN

 

Instrumentalne analize - Nastavni plan


BODOVI

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 

Rezultati rada studenata u letnjem semestru školske 2015/2016. godine (26.05.2016.) XLS


ISPITNA PITANJA

 

Instrumentalne analize - Ispitna pitanja (14.05.2013.) PDF


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Instrumentalne analize - P1 - Uvodno predavanje (17.03.2017.) PDF

Instrumentalne analize - P2 - Refraktometrija i polarimetrija (27.02.2013.) PDF

Instrumentalne analize - P3 - Atomska emisiona i apsorpciona spektrofotometrija (04.03.2013.) PDF

Instrumentalne analize - P4 - Apsorpciona fotometrija (11.03.2013.) PDF

Instrumentalne analize - P5 - Infracrvena spektroskopija (18.03.2013.) PDF

Instrumentalne analize - P6 - Nuklearna magnetna rezonancija (25.03.2013.) PDF

Instrumentalne analize - P7 - Gasna hromatografija (08.04.2013.) PDF

Instrumentalne analize - P8 - Masena spektrometrija i HPLC (18.04.2013.) PDF

Instrumentalne analize - P9 - Principi elektroanalitičkih metoda analize (23.04.2013.) PDF

Instrumentalne analize - P10 - Konduktometrijske titracije. Elektrometrijska i kulometrijska analiza (13.05.2013.) PDF

Instrumentalne analize - P11 - Polarografija (20.05.2013.) PDF