vts336

Tehnologija konzervne hrane

 

Predmetni nastavnik: dr Jožef Božo