vts336

Tekstilna konfekcija i modeliranje

 

Ciljevi studijskog programa Tekstilna konfekcija i modeliranje su sticanje znanja iz područja fizičko-mehaničkih svojstava tekstilnih materijala, kao i dizajniranja tkanina i pletiva. Isto tako studenti ovladavaju znanjima potrebnim za konstrukciju tkanina i pletiva, kreiranje, konstrukciju i modelovanje odeće. Pored toga, cilj ovog studijskog programaje i da studenti steknu znanja koja se odnose na funkcionisanje mašina, aparata i uređaja za proizvodnju odeće, ali i na parametre tehnološkog procesa i normativa vremena rada koji utiču na kvantitet i kvalitet proizvodnje odeće. Od ukupnog broja predmeta, 22 predmeta su obavezna a 7 je izbornih predmeta. Izborom predmeta, student može da usmeri svoje obrazovanie više ka dizajnu, ili više ka inženjerstvu. U toku druge godine studija, student dobija mentora koji ga usmerava i savetuje oko izbora predmeta i prati njegov rad i napredovanje tokom studija.

 

Tabela strukture predmeta studijskog programa Tekstilna konfekcija i modeliranje PDF

 

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=thesis-in-a-reflective-essay&how=6 R. br.

click Šifra predmeta

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=help-with-application-essays&ba=2 Naziv predmeta

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=write-my-assignment-short-answer-question&ba=2 Modul

http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=define-research-paper-topic&cj=8 Semestar

crime punishment essay thesis Broj časova

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=reviews-essay-writing-service&ba=2 ESPB

resume writing services nyc Knjiga predmeta

http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=write-my-essay-review&cj=8 P

http://www.isss-india.org/bin/legit-research-paper-writing-services.html V

http://www.isss-india.org/bin/speech-writing-on-blood-donation-camp.html Ostalo

siren synthesis PRVA GODINA

1.

 TKM1

see  Sociologija

zaj.

1.

2

0

 

4

essay courtesy quotations PDF

2.

 TKM2

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=writing-vision-statements&how=6  Matematika 1

zaj.

1.

2

2

 

6

schoolhomeworkhelp com PDF

3.

 TKM3

http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=critical-essay-writing-higher-english&cj=8  Engleski jezik 1

zaj.

1.

2

0

 

4

follow PDF

4.

 TKM4

thesis about god  Fizika

zaj.

1.

3

3

 

8

anatomy physiology homework help PDF

5.

 TKM5

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=msc-thesis-on-environmental-education&how=6  Opšta i neorganska hemija

zaj.

1.

3

3

 

8

click here PDF

6.

 TKM6

help with writing a 5 paragraph essay  Matematika 2

zaj.

2.

2

2

 

6

here PDF

7.

 TKM7

http://www.isss-india.org/bin/case-study-meaning.html  Engleski jezik 2

zaj.

2.

2

0

 

4

how much does sitel work at home pay PDF

8.

 TKM8

click here  Računari

zaj.

2.

2

2

 

4

click here PDF

9.

 TKM9

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=should-i-buy-a-term-paper&ba=2  Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva

zaj.

2.

3

2

 

8

why am i applying for a scholarship essay PDF

10.

 TKM10

do my accounting homework  Tekstilna vlakna

zaj.

2.

2

3

 

8

here PDF

source DRUGA GODINA

11.

 TKM11

 Informacioni sistemi u proizvodnji

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

12.

 TKM12I

 Sociologija mode

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

 Inženjerska etika

2

2

 

PDF

13.

 TKM13

 Tekstilna tehnologija 1

zaj.

3.

2

2

 

6

PDF

14.

 TKM14

 Elementi likovnog izražavanja

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

15.

 TKM15

 Konstrukcija i modeliranje ženske i dečije odeće

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

16.

 TKM16I

 Preduzetništvo

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

 Poslovno pravo i etika

2

2

 

PDF

17.

 TKM17

 Konstrukcija i modeliranje muške odeće

zaj.

4.

3

2

 

7

PDF

18.

 TKM18

 Studij boja

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

19.

 TKM19

 Konfekcijske mašine 1

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

20.

 TKM20

 Tekstilna tehnologija 2

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

TREĆA GODINA

21.

 TKM21I

 Automatizacija proizvodnje

zaj.

5.

3

3

 

7

PDF

 Automatizacija procesa

3

3

 

PDF

22.

 TKM22I

 Industrijski manipulatori

zaj.

5.

3

2

 

6

PDF

 Tehnologija polimera

2

2

 

PDF

23.

 TKM23

 Operativni sistemi u proizvodnji odeće

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

24.

 TKM24

 Konfekcijske mašine 2

zaj.

5.

2

3

 

5

PDF

25.

 TKM25I

 Teorija sistema

zaj.

5.

2

2

 

5

PDF

 Primena računara

3

3

 

PDF

26.

 TKM26

 Stručna praksa 1

zaj.

5.

(4)

2

PDF

27.

 TKM27

 Upravljanje poslovanjem

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

28.

 TKM28

 Ispitivanje tekstila

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

29.

 TKM29I

 Web dizajn

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

 Upravljanje čvrstim otpadom

2

2

 

PDF

30.

 TKM30I

 Ekologija

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

 Upravljanje zaštitom životne sredine

2

2

 

PDF

31.

 TKM31

 Stručna praksa 2

zaj.

6.

(4)

2

PDF

32.

 TKM32

 Završni rad

zaj.

6.

(16)

8

PDF