vts336

Tekstilna konfekcija i modeliranje

 

Ciljevi studijskog programa Tekstilna konfekcija i modeliranje su sticanje znanja iz područja fizičko-mehaničkih svojstava tekstilnih materijala, kao i dizajniranja tkanina i pletiva. Isto tako studenti ovladavaju znanjima potrebnim za konstrukciju tkanina i pletiva, kreiranje, konstrukciju i modelovanje odeće. Pored toga, cilj ovog studijskog programaje i da studenti steknu znanja koja se odnose na funkcionisanje mašina, aparata i uređaja za proizvodnju odeće, ali i na parametre tehnološkog procesa i normativa vremena rada koji utiču na kvantitet i kvalitet proizvodnje odeće. Od ukupnog broja predmeta, 22 predmeta su obavezna a 7 je izbornih predmeta. Izborom predmeta, student može da usmeri svoje obrazovanie više ka dizajnu, ili više ka inženjerstvu. U toku druge godine studija, student dobija mentora koji ga usmerava i savetuje oko izbora predmeta i prati njegov rad i napredovanje tokom studija.

 

Tabela strukture predmeta studijskog programa Tekstilna konfekcija i modeliranje PDF

 

R. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Modul

Semestar

Broj časova

ESPB

Knjiga predmeta

P

V

Ostalo

PRVA GODINA

1.

 TKM1

 Sociologija

zaj.

1.

2

0

 

4

PDF

2.

 TKM2

 Matematika 1

zaj.

1.

2

2

 

6

PDF

3.

 TKM3

 Engleski jezik 1

zaj.

1.

2

0

 

4

PDF

4.

 TKM4

 Fizika

zaj.

1.

3

3

 

8

PDF

5.

 TKM5

 Opšta i neorganska hemija

zaj.

1.

3

3

 

8

PDF

6.

 TKM6

 Matematika 2

zaj.

2.

2

2

 

6

PDF

7.

 TKM7

 Engleski jezik 2

zaj.

2.

2

0

 

4

PDF

8.

 TKM8

 Računari

zaj.

2.

2

2

 

4

PDF

9.

 TKM9

 Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva

zaj.

2.

3

2

 

8

PDF

10.

 TKM10

 Tekstilna vlakna

zaj.

2.

2

3

 

8

PDF

DRUGA GODINA

11.

 TKM11

 Informacioni sistemi u proizvodnji

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

12.

 TKM12I

 Sociologija mode

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

 Inženjerska etika

2

2

 

PDF

13.

 TKM13

 Tekstilna tehnologija 1

zaj.

3.

2

2

 

6

PDF

14.

 TKM14

 Elementi likovnog izražavanja

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

15.

 TKM15

 Konstrukcija i modeliranje ženske i dečije odeće

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

16.

 TKM16I

 Preduzetništvo

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

 Poslovno pravo i etika

2

2

 

PDF

17.

 TKM17

 Konstrukcija i modeliranje muške odeće

zaj.

4.

3

2

 

7

PDF

18.

 TKM18

 Studij boja

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

19.

 TKM19

 Konfekcijske mašine 1

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

20.

 TKM20

 Tekstilna tehnologija 2

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

TREĆA GODINA

21.

 TKM21I

 Automatizacija proizvodnje

zaj.

5.

3

3

 

7

PDF

 Automatizacija procesa

3

3

 

PDF

22.

 TKM22I

 Industrijski manipulatori

zaj.

5.

3

2

 

6

PDF

 Tehnologija polimera

2

2

 

PDF

23.

 TKM23

 Operativni sistemi u proizvodnji odeće

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

24.

 TKM24

 Konfekcijske mašine 2

zaj.

5.

2

3

 

5

PDF

25.

 TKM25I

 Teorija sistema

zaj.

5.

2

2

 

5

PDF

 Primena računara

3

3

 

PDF

26.

 TKM26

 Stručna praksa 1

zaj.

5.

(4)

2

PDF

27.

 TKM27

 Upravljanje poslovanjem

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

28.

 TKM28

 Ispitivanje tekstila

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

29.

 TKM29I

 Web dizajn

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

 Upravljanje čvrstim otpadom

2

2

 

PDF

30.

 TKM30I

 Ekologija

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

 Upravljanje zaštitom životne sredine

2

2

 

PDF

31.

 TKM31

 Stručna praksa 2

zaj.

6.

(4)

2

PDF

32.

 TKM32

 Završni rad

zaj.

6.

(16)

8

PDF