vts336

Stručna praksa 2

 

Predmetni nastavnik: mr Krum Anastasov

 


OBAVEŠTENJA

 


PLAN I PROGRAM

 

Stručna praksa 2 - Tekstilna konfekcija i dizajn - Plan i program (03.03.2016.) PDF

Stručna praksa 2 - Tekstilna konfekcija i dizajn - Plan i program (20.02.2015.) PDF

Stručna praksa 2 - Tekstilna konfekcija i dizajn - Plan i program (27.02.2013.) PDF

Stručna praksa 2 - Tekstilna konfekcija i dizajn - Kriterijum za formiranje ocene (27.02.2013.) PDF

Stručna praksa 2 - Tekstilna konfekcija i dizajn - Način sticanja poena i formiranje konačne ocene (27.02.2013.) PDF


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 

Rezultati ispita održanog u junskom ispitnom roku školske 2014/2015. godine (29.06.2015.) PDF

Rezultati ispita održanog u oktobarskom ispitnom roku školske 2013/2014. godine (24.09.2014.) PDF

Rezultati ispita održanog u julskom ispitnom roku školske 2013/2014. godine (03.07.2014.) PDF

Rezultati ispita održanog u junskom ispitnom roku školske 2012/2013. godine (21.06.2013.) PDF

Rezultati predispitno stečenih poena iz predmeta Stručna praksa 2 (17.06.2013.) PDF

Rezultati ispita održanog u junskom ispitnom roku školske 2011/2012. godine (25.06.2012.) PDF


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Inicijacija: Jovanović Marija, Meržan Željka, Nađ Rikard, Trivunović Božana (03.03.2016.)

Izgled naslovne strane za projekat stručne prakse (03.03.2016.) DOC

Inicijacija: Sabo Marijana, Pandurov Nikola (20.02.2015.)

Izgled naslovne strane za projekat stručne prakse (20.02.2015.) DOC

Inicijacija: Milošević Maja, Omerašević Kristina, Santo Boldižar, Tapai Aleksandra, Tatar Daniela, Tot Timea, Vuković Strahinja

Izgled naslovne strane za projekat stručne prakse (27.02.2013.) DOC


LITERATURA

 

Stručna praksa 2 - Tekstilna konfekcija i dizajn - Literatura (03.03.2016.) PDF

Stručna praksa 2 - Tekstilna konfekcija i dizajn - Literatura (20.02.2015.) PDF