vts336

Tekstilna konfekcija i dizajn

 

Ciljevi studijskog programa Tekstilna konfekcija i dizajn su sticanje znanja iz područja fizičko-mehaničkih svojstava tekstilnih materijala, kao i dizajniranja tkanina i pletiva. Isto tako studenti ovladavaju znanjima potrebnim za konstrukciju tkanina i pletiva, kreiranje, konstrukciju i modelovanje odeće. Pored toga, cilj ovog studijskog programaje i da studenti steknu znanja koja se odnose na funkcionisanje mašina, aparata i uređaja za proizvodnju odeće, ali i na parametre tehnološkog procesa i normativa vremena rada koji utiču na kvantitet i kvalitet proizvodnje odeće. Od ukupnog broja predmeta, 22 predmeta su obavezna a 7 je izbornih predmeta. Izborom predmeta, student može da usmeri svoje obrazovanie više ka dizajnu, ili više ka inženjerstvu. U toku druge godine studija, student dobija mentora koji ga usmerava i savetuje oko izbora predmeta i prati njegov rad i napredovanje tokom studija.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

 

college application essay help online R. br.

enter Šifra predmeta

follow url Naziv predmeta

get link Modul

http://www.isss-india.org/bin/samples-of-college-application-essays.html Semestar

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=thesis-dedication-girlfriend&how=6 Broj časova

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=proofreading-codes&how=6 ESPB

source url Knjiga predmeta

english test papers ks3 P

byu mba application essays V

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=my-dog-does-my-homework-by-kenn-nesbitt&ba=2 Ostalo

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=a-time-when-you-helped-someone-essay&ba=2 PRVA GODINA

1.

KD1

holt homework helper Sociologija

zaj.

1.

2

0

 

4

http://www.isss-india.org/bin/finger-assignments-computer-keyboard.html PDF

2.

KD2

watch Matematika 1

zaj.

1.

2

2

 

6

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=can-you-help-me-with-my-homework-please&ba=2 PDF

3.

KD3

http://www.isss-india.org/bin/essay-on-does-god-exist.html Engleski jezik 1

zaj.

1.

2

0

 

4

thesis whisperer blog PDF

4.

KD4

thesis template uq Fizika

zaj.

1.

3

3

 

8

ap english language sample essay prompts PDF

5.

KD5

universities with creative writing majors Hemija 1

zaj.

1.

3

3

 

8

notes on a scandal essay help PDF

6.

KD6

http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=essays-for-sale-online&cj=8 Matematika 2

zaj.

2.

2

2

 

6

see url PDF

7.

KD7

analyze the spread of buddhism in china essay Engleski jezik 2

zaj.

2.

2

0

 

4

click PDF

8.

KD8

thesis template university of melbourne Računari

zaj.

2.

2

2

 

4

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=thesis-book-printing&how=6 PDF

9.

KD9

thesis printing manchester Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva

zaj.

2.

3

2

 

8

teen violence essay PDF

10.

KD10

go to site Tekstilna vlakna

zaj.

2.

2

3

 

8

go here PDF

enter DRUGA GODINA

1.

KD11

Informacioni sistemi u proizvodnji

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

2.

KD12I

Sociologija mode

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

Inženjerska etika

2

2

 

PDF

3.

KD13

Tekstilna tehnologija 1

zaj.

3.

2

2

 

6

PDF

4.

KD14

Elementi likovnog izražavanja

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

5.

KD15

Konstrukcija i modeliranje ženske i dečije odeće

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

6.

KD16I

Preduzetništvo

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

Poslovno pravo i etika

2

2

 

PDF

7.

KD17

Konstrukcija i modeliranje muške odeće

zaj.

4.

3

2

 

7

PDF

8.

KD18

Studij boja

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

9.

KD19

Konfekcijske mašine 1

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

10.

KD20

Tekstilna tehnologija 2

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

TREĆA GODINA

1.

KD21I

Automatizacija proizvodnje

zaj.

5.

3

3

 

7

PDF

Automatizacija procesa

3

3

 

PDF

2.

KD22I

Likovno projektovanje odeće

zaj.

5.

3

3

 

6

PDF

Tehnologija polimera

2

2

 

PDF

3.

KD23

Operativni sistemi u proizvodnji odeće

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

4.

KD24

Konfekcijske mašine 2

zaj.

5.

2

2

 

5

PDF

5.

KD30I

Marketing

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

Primena računara

3

3

 

PDF

6.

KD26

Stručna praksa 1

zaj.

5.

(4)

2

PDF

7.

KD27

Upravljanje poslovanjem

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

8.

KD25

Ispitivanje tekstila

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

9.

KD28I

Dizajn tekstila i odeće

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža

2

2

 

PDF

10.

KD29I

Ekologija

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

Upravljanje zaštitom životne sredine

2

2

 

PDF

11.

KD31

Stručna praksa

Stručna praksa 2

zaj.

6.

(4)

2

PDF

12.

KD32

Završni rad

zaj.

6.

(16)

8

PDF