vts336

Tekstilna konfekcija i dizajn

 

Ciljevi studijskog programa Tekstilna konfekcija i dizajn su sticanje znanja iz područja fizičko-mehaničkih svojstava tekstilnih materijala, kao i dizajniranja tkanina i pletiva. Isto tako studenti ovladavaju znanjima potrebnim za konstrukciju tkanina i pletiva, kreiranje, konstrukciju i modelovanje odeće. Pored toga, cilj ovog studijskog programaje i da studenti steknu znanja koja se odnose na funkcionisanje mašina, aparata i uređaja za proizvodnju odeće, ali i na parametre tehnološkog procesa i normativa vremena rada koji utiču na kvantitet i kvalitet proizvodnje odeće. Od ukupnog broja predmeta, 22 predmeta su obavezna a 7 je izbornih predmeta. Izborom predmeta, student može da usmeri svoje obrazovanie više ka dizajnu, ili više ka inženjerstvu. U toku druge godine studija, student dobija mentora koji ga usmerava i savetuje oko izbora predmeta i prati njegov rad i napredovanje tokom studija.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

 

source R. br.

sample apa research paper with appendix Šifra predmeta

go Naziv predmeta

enter Modul

a dolls house essay Semestar

source link Broj časova

http://cranberryoverseas.com/edu/how-do-you-defend-your-dissertation-proposal/2/ ESPB

http://cranberryoverseas.com/edu/free-algebra-help/2/ Knjiga predmeta

http://cranberryoverseas.com/edu/buy-college-paper/2/ P

follow link V

go site Ostalo

see PRVA GODINA

1.

KD1

source site Sociologija

zaj.

1.

2

0

 

4

best creative writing mfa PDF

2.

KD2

http://cranberryoverseas.com/edu/help-writing-a-annotated-bibliography/2/ Matematika 1

zaj.

1.

2

2

 

6

thesis unc PDF

3.

KD3

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=thesis-introduction-guide Engleski jezik 1

zaj.

1.

2

0

 

4

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=thesis-proposal-research-design PDF

4.

KD4

thesis for persuasive speech examples Fizika

zaj.

1.

3

3

 

8

go PDF

5.

KD5

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=essay-on-architecture-of-india Hemija 1

zaj.

1.

3

3

 

8

how to start a scholarship essay PDF

6.

KD6

boston university thesis format Matematika 2

zaj.

2.

2

2

 

6

http://cranberryoverseas.com/edu/essay-about-thailand-culture/2/ PDF

7.

KD7

http://cranberryoverseas.com/edu/social-studies-homework-help/2/ Engleski jezik 2

zaj.

2.

2

0

 

4

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=thesis-conclusion-generator PDF

8.

KD8

ms word templates for thesis Računari

zaj.

2.

2

2

 

4

enter site PDF

9.

KD9

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=sample-thesis-about-education-in-the-philippines Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva

zaj.

2.

3

2

 

8

source PDF

10.

KD10

essays on modern technology Tekstilna vlakna

zaj.

2.

2

3

 

8

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=auteur-et-metteur-en-scne-dissertation PDF

here DRUGA GODINA

1.

KD11

enter site Informacioni sistemi u proizvodnji

zaj.

3.

2

2

 

5

college scholarships essay questions PDF

2.

KD12I

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=dissertation-to-book Sociologija mode

zaj.

3.

2

2

 

5

http://cranberryoverseas.com/edu/essay-on-the-history-of-art/2/ PDF

Inženjerska etika

2

2

 

PDF

3.

KD13

Tekstilna tehnologija 1

zaj.

3.

2

2

 

6

PDF

4.

KD14

Elementi likovnog izražavanja

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

5.

KD15

Konstrukcija i modeliranje ženske i dečije odeće

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

6.

KD16I

Preduzetništvo

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

Poslovno pravo i etika

2

2

 

PDF

7.

KD17

Konstrukcija i modeliranje muške odeće

zaj.

4.

3

2

 

7

PDF

8.

KD18

Studij boja

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

9.

KD19

Konfekcijske mašine 1

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

10.

KD20

Tekstilna tehnologija 2

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

TREĆA GODINA

1.

KD21I

Automatizacija proizvodnje

zaj.

5.

3

3

 

7

PDF

Automatizacija procesa

3

3

 

PDF

2.

KD22I

Likovno projektovanje odeće

zaj.

5.

3

3

 

6

PDF

Tehnologija polimera

2

2

 

PDF

3.

KD23

Operativni sistemi u proizvodnji odeće

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

4.

KD24

Konfekcijske mašine 2

zaj.

5.

2

2

 

5

PDF

5.

KD30I

Marketing

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

Primena računara

3

3

 

PDF

6.

KD26

Stručna praksa 1

zaj.

5.

(4)

2

PDF

7.

KD27

Upravljanje poslovanjem

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

8.

KD25

Ispitivanje tekstila

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

9.

KD28I

Dizajn tekstila i odeće

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža

2

2

 

PDF

10.

KD29I

Ekologija

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

Upravljanje zaštitom životne sredine

2

2

 

PDF

11.

KD31

Stručna praksa

Stručna praksa 2

zaj.

6.

(4)

2

PDF

12.

KD32

Završni rad

zaj.

6.

(16)

8

PDF