vts336

Preduzetništvo

thesis statement euthanasia  

here Predmetni nastavnik:  Dr Robert Molnar, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

number 1 ranked research paper writing service Saradnik u nastavi:    Nema
Fond časova:            2+2
ESPB bodova:           5
Status predmeta:      Obavezan (R), Izborni
Tip predmeta:            Stručno-aplikativni

http://www.ihssbca.org/blog/?edu=save-fuel-save-environment-essay  


Obaveštenja

heaven is for real essay 1. U prijavi teme za seminarski rad potrebno je dostaviti podatke o sledećem:

thesis writer - Trend u okruženju koji je u vezi sa temom

dissertation sur avoir conscience de soi est ce se connaitre - Identifikacija problema u okruženju i njegovo postojeće zadovoljavanje

see - Inovacija kojom bi se identifikovani problem drugačije i/ili uspešnije rešavao

see - Procena tržišta (opis kupaca, veličina tržišta, godišnja proizvodnja - kvantifikovati!)

http://www.ihssbca.org/blog/?edu=advantage-of-homework


https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=essays-that-i-can-buy&ts=1   project hypothesis O nastavnom predmetu i vrednovanju rada studenata 

dissertation requirements  


Materijal za preuzimanje

http://www.ihssbca.org/blog/?edu=research-papers-in-nursing 1. Seminarski rad

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=bickerton-bioprogram-hypothesis&id=3 2. Ispitna pitanja (okvirno)

click here  


Literatura

  1. source site Molnar, R., Osnovi preduzetništva, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2009.
  2. Molnar, R. i Marković, Lj., Preduzetničko osposobljavanje u velikim preduzećima, Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva - BANAT, Zrenjanin, 2004.
  3. Draker, P., Inovacije i preduzetništvo, Privredni pregled, Beograd, 1991.
  4. Molnar, R. i Matotek, M., Strategijski menadžment - praktikum, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2014.
  5. Černiček, I. i dr., TVM - Integralno upravljanje vrednostima, Domla-Publishing, Novi Sad, 2003.


sgs thesis checklist  

enter  

source site  

pay for college papers online