vts336

Sociologija

get link   

order narrative essay Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

thesis for historical research paper   


enter  

essay on social evil publishing thesis journal article OBAVEŠTENJA

http://www.ihssbca.org/blog/?edu=need-help-with-my-essay

high quality writing follow url Rezultate ispitnog kolokvijuma održanog 15.11.2017. godine možete pogledati ovde.

university assignment writing help http://www.ihssbca.org/blog/?edu=disadvantages-of-experimental-research Rezultate ispitnog kolokvijuma održanog 11.10.2017. godine možete pogledati ovde.

dissertation ideas for education studies https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=help-me-with-my-book-report&ts=1 Rezultate ispitnog kolokvijuma održanog 21.12.2015. godine možete pogledati ovde.

source site  

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=argument-thesis-builder&id=3 Obaveštavaju se studenti svih studijskih programa I godine studija da će u ponedeljak 11.01.2016.godine u terminu časa svi studenti imati priliku da kroz usmeno odgovaranje poprave svoj rezultat postignut na predispitnim kolokvijumima i na ispitnom kolokvijumu iz SOCIOLOGIJE. Toga dana će i prorofesorka potpisivati indekse.

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=dissertation-signature-page&id=3 Svim studentima želim da u 2016. godini budu zdravi, vredni, uspešni i zadovoljni.
 

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=thesis-in-english-literature-topics&id=3
dr Smiljana Mirkov

collegeadmission personal essay  

 


 

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=the-orchid-thief-essay&id=3 ISPITNI KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE ĆE SE ODRŽATI U https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=persuasive-essay-on-pitbulls&ts=1 PONEDELJAK 21.12.2015. GODINE U AMFITEATRU ŠKOLE PO SLEDEĆEM RASPOREDU:

 • 0d 8,00 do 8,45 časova za studente studijskog programa Tehnološko inženjerstvo
 • od 8,45 do 9,30 časova za studente studijskih programa: Inženjerski menadžment, Mašinsko inženjerstvo i Tekstilna konfekcija i modeliranje.

Test će sadržati pitanja koja se odnose na sadržaje sledećih poglavlja:

 1. Ličnost (pojam ličnosti, socijalizacija, devijantno ponašanje)
 2. Kultura (pojam kulture, elemetni kulture, vrste kultura, religija, filozofija, umetnost, nauka, ideologija, moral)

 

http://www.ihssbca.org/blog/?edu=essay-on-character-and-leadership II predispitni kolokvijum iz predmeta Sociologija će se održati u http://www.ihssbca.org/blog/?edu=how-to-write-an-about-me-essay-for-college ponedeljak 30.11.2015. godine u amfiteatru Škole po sledećem rasporedu:

 • od 8.00 do 8.45 časova za studente studijskog programa Tehnološko inženjerstvo i
 • od 8.45 do 9.30 časova za studente studijskih programa Mašinsko inženjerstvo, Inženjerski menadžment i Tekstilna konfekcija i modeliranje.


Test će sadržati pitanja iz sledećih poglavlja:

 1. Društvene grupe (pojam društvene grupe, porodica, etničke društvene grupe, teritorijalne zajednice, inteligencija, omladina, generacija i profesija)
 2. Socijalna stratifikacija (klasno konfliktni model, stratifikacijski model i elitistički model proučavanja društvenih nejednakosti), socijalna pokretljivost, siromaštvo
 3. Svojina, moć i vlast


 

 

enter site I predispitni kolokvijum iz Sociologije će se održati u ponedeljak 02.11.2015. godine u amfiteatru škole po sledećem rasporedu:

 • za studente studijskog programa Tehnološko inženjerstvo u vremenu od 8.00 do 8.45
 • za studente studijskih programa: Inženjerski menadžment, Mašinsko inženjerstvo i Tekstilna konfekcija i modeliranje u vremenu od 9.45 do 9.30 časova.

Test će sadržati pitanja koja se odnose na sledeća poglavlja:

 1. Šta je sociologija
 2. Ljudsko društvo

 


   

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=thesis-cover-page-pdf&id=3 REZULTATI PROVERA ZNANJA

  

Sociologija - Rezultati ispitnog kolokvijuma (07.12.2016.) XLS

Sociologija - Rezultati drugog kolokvijuma (08.11.2016.) XLS

Sociologija - Rezultati prvog kolokvijuma (11.10.2016.) XLS

Rezultati prvog ispitnog kolokvijuma (02.11.2015.)

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=thesis-theme-background-image&ts=1 Rezultati drugog predispitnog kolokvijuma i pregled predispitnih obaveza na dan 30.11.2015. godine

   


  

  http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=theis-single-clip-holster-review&id=3 MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Sociologija - Ispitna pitanja (17.10.2017.) PDF

Sociologija - Udžbenik (03.10.2017.) PDF

Sociologija - Uvodni čas (20.09.2017.) PDF

Sociologija - Predmet proučavanja Sociologije kao nauke (03.10.2017.) PPT

Sociologija - Društveno delovanje (03.10.2017.) PPT