vts336

Ispitivanje tekstila

https://www.thecalaisschool.org/blog.php?std=aiyaz-khaiyum-thesis&ew=5  

https://www.thecalaisschool.org/blog.php?std=help-on-essay&ew=5 Predmetni nastavnik: mr Jelena Kovačević


http://libertypublicmarket.com/faq.php?feb=best-mba-essay-writing-service&he=1 Висока техничка школа

see url Зрењанин 

source url 24.09.2010.

source url  Писмени део испита из предмета: ТЕКСТИЛНА ВЛАКНА, ИСПИТИВАЊЕ ТЕКСТИЛА, ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА 1 и ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА 2 положили су: 

fahrenheit 451 homework help Крстин Марија

go to link Давидовић Емилија

reflective essay help Драча Слађана

writing an essay example Бован Јелена 

source site Зарић Смиља

http://erc.cals.wisc.edu/wp-content/blogs.dir/?sig=construction-management-research-papers&rt=3 Егете Илдико 

buy litrature review Вучетић Влатка

http://erc.cals.wisc.edu/wp-content/blogs.dir/?sig=breast-augmentation-research&rt=3 Беркесел Илдико 

http://libertypublicmarket.com/faq.php?feb=us-involvement-in-nicaragua-essays&he=1

deep sightings and rescue missions fiction essays and conversations Усмени део испита одржаће се у ПОНЕДЕЉАК, 27.09.2010. у 10:00 часова. Радови се могу погледати у време одржавања усменог испита.                                                                                                   Предметни  наставник

 

source url  

Pitanja – vodič kroz gradivo 
 1. Standardi
 2. Osnovni skup/uzorak
 3. Aritmetička sredina/modus/medijana
 4. Mere varijabilnosti: raspon/devijacija/disperzija/standardna devijacija/koeficijent varijacije/neravnomernost
 5. Gausova kriva – kriva normalne raspodele
 6. Izbor veličine uzorka/pouzdanost
 7. Vrste, izbor i način uzimanja reprezentativnog uzorka
 8. Vlažnost vazduha (pojam, odrečivanje relativne vlažnosti
 9. Vlažnost materijala (sorpciona svojstva, histerezis sorpcije, repriza)
 10. Metode određivanja sadržaja vlage u tekstilnom materijalu
 11. Uticaj sadržaja vlage na osobine tekstilnog materijala
 12. Merenje debljine
 13. Merenje dužine
 14. Finoća (pojam, izračunavanje, određivanje)
 15. Upredenost pređe (broj uvoja, pravac upredanja, koeficijent upredanja, torziometar)
 16. Mehanička svojstva tekstilnog materijala/zamor materijala
 17. Određivanje jačine i izduženja (vlakna, pređa, tkanina)
 18. Određivanje ravnomernosti finoće i debljine
 19. Određivanje upotrebnih karakteristika proizvoda (otpornost na trenje. otpornost prema gužvanju, postojanost dimenzija, postojanost obojenja, otpornost prema zapaljjivosti, vodoodbojnost ...)
 20. Kvalitativna analiza tekstilnog materijala (prethodna ispitivanja: proba gorenja, proba suve destilacije, mikroskopska ispitivanja, rastvorljivost u hemijskim agensima...)
 21. Određivanje zrelosti pamučnih vlakana
 22. Određivanje stepena oštećenja vlakana
 23. Određivanje vrste i količine nevlaknastih materija na tekstilnom materijalu (sredstva za skrobljenje, sredstva za avivažu, preparacija, boja, masnoća, nečistoće .../randman)
 24. Odstranjivanje nevlaknastih materija sa tekstilnog materijala
 25. Kvantitativna analiza mešavina
 26. Analiza pomoćnih sredstava (značajne karakteristike ulja i masti, sredstava za mašćenje, sredstava za pranje i sl.)