vts336

Ispitivanje materijala i konstrukcija

do my research do my research do my research Predmetni nastavnik: mr Ljubica Lazić-Vulićević

https://www.thecalaisschool.org/blog.php?std=thesis-about-open-source-software&ew=5 Saradnik u nastavi: Nema

see url Fond časova: 3+3

http://icace.sdsu.edu/sites/default/files/?mie=sociology-thesis-statements&ge=2 Položen ispit donosi ESPB bodova: 6

https://www.che.utah.edu/~dollychitta/Outline/?app=homework-help-dna-replication-and-transcription&it=4 Vrsta predmeta: IZBORNI

essay questions on ancient rome  


Obaveštenja

personal statement for uni application Nema obaveštenja. 

http://libertypublicmarket.com/faq.php?feb=one-tailed-hypothesis-calculator&he=1  


Predispitne obaveze studenata 

  • Aktivno učešće u nastavnom procesu: do 10 poena
  • Seminarski rad: do 30 poena
  • Kolokvijum: do 30 poena 

https://www.che.utah.edu/~dollychitta/Outline/?app=an-argumentative-essay-topic&it=4  


Literatura

  1. Majstorović, A. i Đukić, V., Ispitivanje mašinskih materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  2. Molnar, R., Tehnički materijali (praktikum sa radnom sveskom), Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2008.
  3. Stojadinović, S. i Ljevar, A., Poznavanje materijala, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2001.
  4. Manojlović, B. M., Mašinski materijali 1 i 2, Mašinski fakultet, Beograd, 1983.

spongebob essay gif  


Materijal za preuzimanje

http://libertypublicmarket.com/faq.php?feb=level-biology-coursework&he=1  


Rezultati provera znanja

seo article writing service  

go Ispitivanje materijala i konstrukcija - Rezultati ispita održanog u januarskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine (13.02.2017.) XLS

https://www.che.utah.edu/~dollychitta/Outline/?app=online-proofreading-tool&it=4 Ispitivanje materijala i konstrukcija - Rezultati drugog kolokvijuma (06.02.2017.) XLS

follow Ispitivanje materijala i konstrukcija - Rezultati prvog kolokvijuma (30.11.2016.) XLS


Ostalo

paper writing services online  


chemistry in medicines essay  

follow