vts336

Preduzetništvo i menadžment

help with history homework

go here

see Predmetni nastavnik: Dr Robert Molnar, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

source

source Fond časova: 4+2
Broj ESPB: 6
Vrsta predmeta: OBAVEZAN
 


follow Obaveštenja

 • Seminarski rad iz dela Menadžment je potrebno odstampati i ukoriciti jedan primerak za predaju. Isti se brani u posebno zakazanom terminu.
  U prijavi teme za seminrski rad iz dela Preduzetništvo, potrebno je dostaviti podatke o sledećem:
  • Trend u okruženju koji je u vezi sa temom
  • Identifikacija problema u okruženju i njegovo postojeće zadovoljavanje
  • Inovacija kojom bi se identifikovani problem drugačije i/ili uspešnije rešavao
  • Procena tržišta (opis kupaca i veličina tržišta- go site kvantifikovati!!!)
 • Tema koju student prijavljuje bi trebala da je iz oblasti u kojoj je i njegov studijski program.
   

source link http://icace.sdsu.edu/sites/default/files/?mie=help-me-solve-a-math-word-problem&ge=2 O nastavnom predmetu i vrednovanju rada studenata
 


Literatura
 

 1. http://icace.sdsu.edu/sites/default/files/?mie=10th-grade-expository-essay-prompts&ge=2 Molnar, R., Osnovi preduzetništva, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2009.
 2. writings services Molnar, R. i Matotek, M., Strategijski menadžment - praktikum, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2014. 
 3. see url Molnar, R. i Molnar M., Organizacija preduzeća, Viša tehnička škola, Zrenjanin, 2003.
 4. Adižes, I., Upravljanje promenama, Prometej-Agora, Novi Sad-Beograd, 1979.
 5. Draker, P., Inovacije i preduzetništvo, Privredni pregled, Beograd, 1991.
 6. Černiček, I. i Molnar, R., Teorija sistema (udžbenik), Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2012.
 7. Molnar, M. i Molnar, R., Organizacija rada i proizvodnje, Cenerg, Zrenjanin, 1995.


Materijal za preuzimanje
 


Ostalo

 • Nema