vts336

Upis 2017/2018

UPIS 2017/2018 - Spiskovi i konačne liste

23.06.2017. Spisak prijavljenih kandidata prema bodovima iz srednje škole. 

26.06.2017. Primedbe na spisak prijavljenih kandidata možete podneti do ponedeljka 26.06.2017. do 10h

26.06.2017. Konačan spisak prijavljenih kandidata.

27.06.2017. Raspored polaganja prijemnog ispita po učionicama.

28.06.2017. SREDA u 12h POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

28.06.2017. Privremena rang lista sa bodovima ostvarenim na prijemnom ispitu. (do 18h)

29.06.2017. Primedbe na privremenu rang listu možete podneti do četvrtka 29.06.2017. do 10h.

29.06.2017. Konačna rang lista. (do 12h)

UPIS 2017/2018 - POTREBNA DOKUMENTA ZA KONKURISANJE

Dokumenta koja su potrebna za konkurisanje, za polaganje prijemnog za osnovne strukovne studije su: 

 

- dipoloma o završenoj srednjoj školi

- svedočanstva o završenim razredima srednje škole (PRILOŽITI FOTOKOPIJE, A ORIGINALE DOKUMENATA DOSTAVITI NA UVID)

- potvrda o uplati u visini od 3.000,00 dinara (u ERSTE banci)

- prijavni list (kupuje se na skriptarnici škole)

- lična karta ili neki drugi dokument za identifikaciju

UPIS 2017/2018 - Zadaci za vežbu za prijemni ispit iz Fizike

Zadatke za vežbu za prijemni ispit iz Fizike za one koji žele da se upišu na studijski program Elektrotehnika i računarstvo možete pogledati/preuzeti ovde ili u sekciji Upis na glavnom meniju naše web stranice.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE - PRVI (JUNSKI) KONKURSNI ROK

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS 404 STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

(prvi konkursni rok)

 

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj 2017/18 godini na osnovne i specijalističke strukovne studije može se upisati ukupno 404 studenta od kojih:

 • 160 studenata osnovnih strukovnih studija čije se obrazovanje finansira iz budžeta
 • 180 samofinasirajućih studenata na osnovnih strukovnim studijama
 • 64 samofinasirajućih studenata na specijalističkim strukovnim studijama

 

na studijske programe:

 

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

(30 studenata budžet; 10 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

(20 studenata budžet; 10 studenata - samofinansiranje)

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

(65 studenata budžet; 85 studenata - samofinansiranje)

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

(25 studenata budžet; 35 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA

(20 studenata budžet; 40 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA

(32 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA

(16 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA

(16 studenata - samofinansiranje)

 


Prijava na konkurs: 19, 20, 21, 22 i 23.06.2017. godine (od 0900 do 1300 sati).


Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja) .Polaganje će se obaviti u SREDU, 28.06.2017. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.


Upis: od 03.07.2017. godine do 07.07.2017. godine (od 0900 do 1300 sati).


Uslov za konkurisanje: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.


ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, a za strane državljane, za specijalističke studije i za studije na daljinu prema cenovniku koji se nalazi na sajtu škole.

 
Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.


Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

 

UPIS 2017/2018 - STUDIJSKI PROGRAMI I POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS I UPIS

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU VRŠI UPIS STUDENATA NA OSNOVNIM I SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA SLEDEĆIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA:

 

STUDIRAJTE MODERNE I NAJSAVREMENIJE OBLASTI:

 • Računarske i nove tehnologije u proizvodnji
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • Automatsko upravljanje
 • Elektrotehnika i računarstvo
 • Biotehnološko inženjerstvo
 • Farmaceutsko i kozmetičko inženjerstvo
 • Nafta i petrohemija
 • Zaštita životne sredine
 • Inženjerski menadžment u kriznim uslovima
 • Inženjerstvo zaštite na radu

 

NAPOMENA: Upisne kvote i tačni datumi prijave na konkurs, prijemnog ispita i upisa biće objavljeni u konkursu koji će biti objavljen krajem maja, početkom juna 2017. na web stranici Škole kada budemo dobili informacije iz ministarstva.

 

ZA PRIJAVU NA KONKURS PODNOSI SE:

 • Prijava na konkurs koja se kupuje u Školi;
 • Originali (na uvid) ili fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole i diploma srednje škole;
 • Lična karta ili pasoš na uvid;
 • Dokaz o uplati troškova za prijemni ispit 3.000,00 dinara (svrha uplate: Prijava na konkurs).

 

Sve uplate možete vršiti u:
“ERSTE” banka, adrese u Zrenjaninu: Petefijeva br. 3-5 (tel. 512-774), Dositeja Obradovića 28 (tel. 530-330), ili nekoj drugoj banci i pošti na žiro račun Škole 840-1275666-71.

 

Adresa Škole je: VTŠSS Zrenjanin, Đorđa Stratimirovića 23, 23000 Zrenjanin.

 

Fotokopiranje se obavlja u skriptarnici Škole.

UPIS 2017/2018 - Flajer za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2017/2018. godine

 

vtssszr flajer upis1718 str1 19042017 640x480

Opširnije: UPIS 2017/2018 - Flajer za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske...